Gelecek Partisinden elektrik ve doğalgaz faturalarına tepki

Gelecek Partisi Bartın İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya, geçtiğimiz hafta partisine katılan belediye meclis üyesi Onur Özkaya ve beraberindeki teşkilat mensuplarıyla birlikte bir basın açıklaması yaparak her geçen gün yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.


Başkan Kurtkaya’nın açıklaması şöyle:

Elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz fiyatlarına, benzin, motorin, otogaz fiyatlarındaki sürekli artışlara, bütün mal ve hizmet fiyatlarının daha da artacak olmasına, hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, ödenemeyecek faturalar nedeniyle elektriği, gazı, suyu kesilecek binlerce vatandaşımızı soğuk ve karanlık günlere mahkum edecek politikalara itiraz ettiğimiz için bu açıklamayı yapıyoruz.

İktidar, 1 Ocak’tan itibaren elektriğe kademeli olarak %50 ile %127 ,doğalgaza konutlarda %25 oranında çok yüksek oranlı zamlar yaptı.

Aynı şekilde benzin ve motorinde çok yüksek zamlardan nasibini aldı.

Türkiye’de 4 kişilik bir hanenin aylık asgari elektrik tüketimi 230 kWhdir ve Aralık 2021de bir ailenin buna göre ödediği fatura toplamı aylık en az 210,58 TL iken, şubat 2022 itibarıyla aylık faturası % 76 artarak 370,80 TLye çıkacaktır. Yani 160 Tl ek külfet binmiştir vatandaşımızın sırtına sadece elektrikte konut abonelerine yeni kademeli faturalandırma ile dar gelirli vatandaşlara yönelik iyileştirme iddiaları tamamen göstermeliktir.

Elektrik zamları ile özel elektrik şirketleri kollanmıştır
Malesef halkı düşünen yok

Zam oranlarının halkın alım gücü üzerinden değil iktidarın kendi ihtiyaçları üzerinden belirlendiğini görüyoruz .

Bugün faturalarını ödeyemediği için binlerce ailenin elektirik ve doğalgazı kesik durumdadır.

Yapılan bu zamlar, siyasi iktidarın uyguladığı yanlış politikaların bir sonucudur.

Bununla beraber yapılan özelleştirmelerle dağıtım şirketlerinin kârlarını korumak amacıyla yapılan zammın bedelini vatandaş ödemektedir.

Elektirik üretiminde doğalgaz ve ithal kömüre bağımlılık azaltılmadığı ,yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmediği müddetçe fiyatlar artmaya devam edecektir.

Rekabetin mümkün olmadığı enerji alanında yapılan özelleştirmelerin ucuzluk sağlayacağı iddiası da çökmüştür.

Kamunun zararına olan özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarından vazgeçilmelidir.

Elektrik fiyatlarının artmaması için üretim, iletim, dağıtım ve perakende olarak ayrıştırılan hizmetlerin bütünleşik bir yapı içerisinde sunumunu mümkün kılacak kamusal bir örgütlenmenin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Elektrik tüm halkın kullanmak zorunda olduğu bir haktır
Elektrik ve doğal gaz piyasanın insafına bırakılmamalıdır.

Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar geri alınmalıdır.

Fahiş enerji zamları, halkımızın gündelik yaşamı ve sanayi üretimi kadar, tarım ve gıda sektörünü de olumsuz etkilemektedir.
Mazot, gübre, ilaç, yem, tohum gibi temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar, gıda üretiminde azalışa sebep olarak tüketiciye zamlı fiyat olarak yansıyacak ve hayat pahalılığını katlayarak artıracaktır.

Başkan Kurtkaya, zamlarla ilgili çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:

Bu gerçeklerde hareketle

Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri alınmalıdır.
Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 kWh`a yükseltilmelidir.
150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh`a yükseltilmelidir.
Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1`e düşürülmelidir.
Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın elektrik, doğalgaz ve suyu kesilmemeli, kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, vatandaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir.
Elektirik üretiminde doğalgaz ve ithal kömüre bağımlılık azaltılarak yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın kullanılmasına öncelik verilmelidir.
Ülkemiz, sanayimiz, halkımız ve geleceğimiz için yukarıda sıraladığımız tespit, öneri ve önlemlerin hükümet tarafından dikkate alınarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz.


Sonsöz Medya