Bursa Erkek Lisesi

Hayatı şekillendiren, renklendiren, geçmişten geleceğe ışık tutan kurumlar vardır. Bursa Erkek Lisesi bunu hakkıyla gerçekleştiren bir eğitim yuvası. 19. asır sonlarında başlatılan eğitim seferberliği sırasında 1883 yılında Veli Şemsettin Mahallesi’ndeki Necip Bey konağında “Mülkiye İdadisi” adıyla iki sınıflık bir okul olarak açılmış; iki sene sonra da sınıf sayısı dörde çıkarılmış. 1886’da bugünkü binanın temeli atılmış. Vali Mahmut Celalettin Paşa, okulun bitirilmesi için büyük gayret sarfetmiş. 1889’da okul, Rüştiye sınıflarını da içine alarak, yedi sınıflı hale getirilmiş, sonra da “Sultanî “ olmuş. 1894’te yatılı hale getirilmiş, okula 12 altın karşılığında öğrenci kabul edilmiş. Binaya 1903-1906 yılları arasında kütüphane, yatakhane, yemekhane, kapalı bir teneffüshane, 1911’de de hamam ilave edilmiş. 1904’de okul bahçesine ayrı bir teşkilat olarak, “Müze-i Hümayun” adıyla Bursa Müzesi açılmış, eserler 1926 ‘da Yeşil Medresesi’ne taşınmış. Yunan işgalinde binanın bir kısmı hastane olarak kullanılmış. 1923-1924 ders yılında “Sultanî” ismiyle liseye çevrilmiş. Atatürk 1924 ve 1925 yıllarında okulu ziyaretlerinde, şeref defterine, “Bursa Sultanîsi’nde geçirdiğimiz saatlerin çok kıymetli hatırası ile daima memnun olacağım” notunu düşmüş. Kendisinin de Fransızca öğretmeni olan Nevres Beyin dersine girmiş. Bu sınıf 1998’de bir plaketle daha kalıcı hale getirilmiş. Okul bahçesinde 1960’ta Atatürk’ün, sonra da diğer şahsiyetlerin büstleri dikilmiş. Bursa Erkek Lisesi’nde; Reşat Nuri Güntekin, Orhan Şaik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar, Namdar Rahmi Karatay, Hüseyin Siret Özsever, Süleyman Nesip, M. Necati Sepetçioğlu gibi seçkin kişiler öğretmenlik yapmış, yetiştirdikleri öğrenciler ise bilim, sanat, politika ve sosyal hayatta önemli görevler üstlenmişler. Sait Faik Abasıyanık öğrenciyken ilk hikayesini bu okulda yazmış.

   Bugün yeni nesli yetiştirmeye devam eden okulda, her yıl mayıs ayında yapılan “Pilav Günleri”nde eski ve yeni mezunlar bir araya gelerek anıları tazeliyorlar. Okul, günümüzde Bursa Anadolu Erkek Lisesi adıyla eğitim vermektedir.