Ekici Öğretmenler Gününde Öğretmenlerin Sıkıntılarını Dile Getirdi

İl Başkanı Hasan Ekici mesajında şu ifadeleri kullandı…

“Bir ülkenin gelişmesinde ve refah düzeyine erişmesinde eğitimin payı büyüktür. Toplumu meydana getiren bireylere çağın gereği olan eğitim ve öğretim, zamanında ve yeterli olarak verildiği takdirde, globalleşmenin yarattığı sorunların aşılacağı ve yarışan ülkeler arasında yerimizi almamızın mümkün olacağı kanaatini taşımaktayım.

Geleceğin nesillerini yetiştiren öğretmenlerimiz, aynı zamanda toplumu ve ülkeyi de şekillendirirler. Yeni nesil ne kadar iyi yetişirse toplumun refahı, mutluluğu ve kalkınması da artmaktadır.

Ülkenin kaderinde doğrudan etkili olan öğretmenlerimizin, çalışma şartları da uygun hale getirilmelidir. Bugün uygulanan sistemde öğretmenlerimizi kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere bir ayırıma tabii tutmaktayız. Kadrolu öğretmenlerimizin; ders ücretleri, eğitim ödenekleri ve ek gösterge gibi sorunları vardır. Sözleşmeli öğretmenlerimizin; yer değiştirme, aile birliğini sağlayamama, okul ile aile arasında bütünlüğü gerçekleştirme problemleri yaşamaktadır. Ücretli öğretmenlerimizin tam bir eğitim dönemi içinde çalışamama ve sözleşmeye tabi olamama gibi sorunları vardır. Mesleki ve teknik öğretmenlerimiz gerekli laboratuvar ve ekipmanlarının sağlanmaması ve çalışma yöntemlerinden kaynaklı sorunlar yaşamaktadır.

Eğitimin kanayan yarası atanamayan öğretmenlerimiz… İktidarın açıklamaları ve bazı medya kanallarının oluşturduğu algı doğrultusunda; Ekonomimiz Şahlanmaktadır !!! Öğretmen açığımız olmasına karşılık, bütçeden eğitime yeterli pay ayrılamadığı için ihtiyacın çok altında öğretmen ataması yapılmaktadır. Bu durum her yıl atama bekleyen sınıflarına, öğrencilerine kavuşmayı bekleyen genç öğretmenlerimizin umutlarının tek tek yok olmasının yanında psikolojik, sosyolojik ve ekonomik problemlerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

 Hakkında mahkeme kararı olmadan ihraç edilen öğretmenlerimiz ve yaşadıkları zorlu süreç düşünüldüğünde hukuk devleti olmanın gereklerinin yerine getirilmediğini görmek aşikardır.

Eğitimin kalitesini artırmanın ön koşulu öğretmenlerimizin sorunlarını asgari düzeye indirmektir. Hükümet politikası değil, devlet politikası sisteminde köklü bir reform oluşturmaktır.

Gelecek Partisi iktidarında İnşallah öğretmenlerimizin bütün sorunlarını çözerek geleceğimiz öğrencilerimize kafaları rahat bir şekilde eğitim vermelerini sağlayacağız. Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, daha müreffeh bir Türkiye’de kafaları rahat bir şekilde eğitim ve öğretim vermelerini dilerim.” Dedi.