Dede Korkut


DEDE KORKUT KÜMBETİ
Kümbetin 9. yüzyıla ait olduğu ve Oğuz Türkleri'nin yaşayışlarını, örf ve adetlerini, geleneklerini, sosyal ve kültürel hayatını günümüze kadar getiren onu masal ve hikayelerinde işleyen büyük Türk efsanevi bilgesi Dede Korkut'a ait olduğu düşünülmektedir. Merkez İlçeye bağlı Yıldırım (Masat) Köyünde halk arasında “Ali Baba” veya “Korkut Ata” Kümbeti diye anılır. 1994 yılında restore edilen kümbet orijinalini kaybetmiştir.