Bayburt Kalesi


BAYBURT KALESİ
Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi’ne, Zigana ve Kop dağlarını aşarak ulaşılır. Kale, Dede Korkut hikayelerinden “Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder” adını taşıyan hikayede Beyrek (Bey Böyrek veya Bamsı Böyrek)'in fethedip ün kazanmak için yola çıktığı kaledir. Bayburt Kalesi’nin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bağrat sülalesi zamanında (885–1044) varlığından söz edilen Bayburt Kalesi'nin M.Ö. 58 yıllarından önce yapıldığı öne sürülmektedir. Kale Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Kommenos hakimiyetlerinde kalmıştır. Zengin bir tarihe sahip olan kalenin birden fazla onarım gördüğü duvarlarındaki farklı inşaat teknikleri ve tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. 1647'de Bayburt'u ziyaret eden Evliya Çelebi kale için de 300 evlik bir mahalle ile Ebü'l Feth Camii'nin bulunduğu yazmaktadır. 1828 yılında Osmanlı-Rus savaşında tahribata uğrayan kaleye “Çinimaçin” kalesi de denilmektedir.