Bey Sarayı

Bey Sarayı (Bursa Sarayı), Bursa'da Orhan Gazi zamanından itibaren inşa edilmiş, günümüzde kalıntısı kalmamış Osmanlı sarayı.

Osmanlı Hanedanı'nın ilk sarayı olarak bilinir. Bursa'nın en yüksek tepesinde kurulu Tophane semtinde,Günümüzde Bursa Orduevi'nin sınırları içindeki arazide idi.Şehrin 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethinden hemen sonra Tophane semtinde Osmanlı yöneticilerinin ikamet ettikleri ve beyliği idare ettikleri bir sarayın varlığı kayıtlardan bilinse de günümüzde hiçbir fiziksel kalıntısı kalmamıştır.Mimari ve fiziksel özellikleri hakkında çok sınırlı bilgi mevcuttur. Tek bir bina olmadığı, tek avlu içinde birden fazla yapının yer aldığı bir kompleks olduğu sanılmaktadır.

Tarihçe

Romalı yazar Genç Plinius'un mektuplarında bahsettiği, Prusa kentinde prokonsülün görev yaptığı ve konakladığı konukevi'nin daha sonra Bizans tekfuruna hizmet ettiği düşünülür.Saray, kentin Bizanslılar devrindeki dinî merkezi Aya Elias Manastırı'nın hemen batısında idi. Araştırmacılara göre Osmanlılar 6 Nisan 1326'da, -o devirde Hisar semtinden ibaret olan - şehri fethettikten sonra Hisar içindeki Tekfur Sarayı'nı kullanmış; Orhan Gazi döneminden itibaren, Selçuklu Hanedanı'ndan devralınmış Türk-İslam stilinde bir yeni saray yaptırmış olmalıdır.

Bey Sarayı'nın, Osmanlı hanedanı tarafından en etkin biçimde kullanıldığı dönem 14. yüzyıl idi. Murad Hüdavendigâr döneminde sarayda kabalık şenlik ve törenler düzenlendi. Karagöz oyununun öncülü olan zill u hayal adlı gösteri, şehzade Bayezid, Yakup ve Savcı Bey'in sünneti şerefine düzenlenen eğlence sırasında yapıldı.Germiyanoğulları ailesinden Sultan Hatun ile Şehzade Bayezid'in düğünü muhtemelen bu sarayda gerçekleşti.Rum tarihçi Dukas'a göre Yıldırım Bayezid'in saltanatı sırasında sarayda farklı milletlerden birçok hizmetli yaşadı.Osmanlı Devleti'nin yenilgisi ile sonuçlanan Ankara Savaşı, Bey Sarayı için dönüm noktası oldu. Savaşın ardından saray ve kent, Timur'un ordusu tarafından yağmalandı. Bey Sarayı ganimeti, Timur'un Semerkant'taki sarayına götürüldü.

II. Mehmet, Doğu seferleri sırasında birkaç kez Bey Sarayı'nda konakladı. Saray, II. Mehmet'in oğulları Cem Sultan ile II. Bayezid arasındaki taht mücadelesi sırasında ve II. Bayezid'in oğulları arasındaki mücadele sırasında kullanıldı. Yavuz Sultan Selim'in Şehzade Ahmet ile mücadelesi sırasında 1512 kışında Bursa'da konaklamasından sonra yaklaşık yüzyıl boyunca saray hiçbir Osmanlı sultanını ağırlamadı.I. Ahmet, bir isyanı bastırmak için Bursa'ya geldiği 1605 yılı Aralık ayında, oğlu IV. Murad ise 1633 yılındaki kısa bir ziyaret sırasında Bey Sarayı'nda konakladı.

Saray, hanedan üyeleri tarafından kullanılmasa da çeşitli saray görevlilerini barındırdı. Bursa çevresinden elde edilen buğday, sarayın ambar-ı hassa kısmında depolanmakta, simithanede işlenmekte idi. İstanbul'a gönderilmek üzere helvahanede şerbet, turşu ve rub adı verilen bir çeşit meyve suyu hazırlanmakta idi.