Hisar Arkeopark

Hisar Arkeopark

Hisar Arkeoparktaki arkeolojik kazılarda en kayda değer bulgular, M.S 2 ve 3. Yüzyıla tarihlenen Zodyak Mozaiği olduğu düşünülen bulgulardır. Roma dönemine ait mozaik, güneşin en büyük 12 yıldız kümesinden geçişini diğer bir değişle 12 ay üzerinden geçişini resmetmektedir.