Ulucami

Ulucami; Osmanlı İmparatorluğu Döneminde yapılmış bütün camilerin atası:  Kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış olup, 1400 yılında tamamlanmıştır. Mimarının Ali Naccar olduğu sanılmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar genel Müdürlüğüne aittir. 

Caminin inşasına ait bir mankibe vardır. Rivayete göre; Yıldırım Bayezıd , Niğbolu muharebesinde muzaffer olunca yirmi cami yaptırmaya karar verir. Bursa'ya geldiğinde bu fikrini damadı olan Emir Sultan'a söylemiş, O'da yirmi Cami yerine yirmi kubbeli bir cami yapılmasını tavsiye etmiştir. Caminin yeri de Emir Sultana rüyasında manevi bir işaretle gösterilmiştir, ertesi gün bu işaretli, yerde çimen bitti görülerek caminin yeri tespit edilmiştir. Karar Padişaha bildirilmiş , Padişah da bunu uygun görülerek caminin inşasını başlatmıştır.