Aydıntepe Yer Altı Şehri


AYDINTEPE YERALTI ŞEHRİ
1998 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan Aydıntepe Yeraltı Şehri, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bulunmaktadır. Bu yeraltı herhangi bir işleme uygulanmaz. Bir rivayete göre Hristiyanlığın henüz yayılmadığı dönemlerde Romalılardan kaçan ilk Hristiyanların saklandığı bir sığınak olduğu söylenmektedir. Bölgedeki zor kış şartlarından korunmak için barınak olarak ya da o dönemlerde suçluların atıldığı bir zindan olarak inşa edilmiş olduğu da söylenmekte. Yeraltı şehri, tüf ", yüzeyden 2-2,5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu kareye yakın planlı odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekânlardan oluşmaktadır. Şehrin herhangi bir tehlikeye karşı kullanımı mümkündür.