Tekirdağ'ımızın Tarihi 3

Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin Gelibolu’ya çıkmasıyla, 1354 yılından sonra Tekirdağ parça parça Türklerin hakimiyetine geçmeye başlamış, 1357 yılında ise I. Murat, Tekirdağ’ı tamamen Türklerin yönetimi altına almıştır.

Tekirdağ, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra 20 Temmuz 1920’de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ancak 13 Kasım 1922’de Yunan işgalinden temizlenerek tekrar Türk yönetimine geçmiştir.

Bu ilimiz tarihi süreç içerisinde Bisanthe / Rhaedestus / Rodosto / Rodosçuk / Tekfurdağı isimleriyle anılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra Tekirdağ olarak adlandırılmıştır.

Tekirdağ Ekonomisi

Tekirdağ ilinin ekonomisi tarım ve sanayi ağırlıklıdır. Özellikle 1980 sonrası sanayi alanında hızlı gelişmeler göstermeye başlamıştır. İl; Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’un oluşturduğu Türkiye’nin en büyük sanayi havzasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sanayi bölgeleri özellikle Çorlu ve Çerkezköy’de yoğunlaşmıştır. Öne çıkan sektörler tekstil, giyim, kimya ve metal imalatıdır.

Devamı Diğer 4. Resimde!