Tekirdağ'ımızın Tarihi 4

Hayvancılık alanında büyük ve küçükbaş yetiştiriciliğinin yanında kıyı şehri olmasından dolayı balıkçılık yaygındır. Dört mevsim balıkçılığa uygundur ve her mevsimde bol balık bulunur. Başlıca balık ürünleri; karagöz, mırmır, levrek, ispari, istavrit, barbunya, tekir, kefal ve lüferdir.

Tekirdağ’ın Coğrafi Yapısı ve İklimi

Tekirdağ topraklarının dörtte üçü platolarla kaplıdır. Şehir yapısında genel olarak yüksek dağlar ya da dik yamaçlar yoktur. Marmara Denizi boyunca akarsularca taşınmış zengin alüvyonlarla kaplı kıyı ovaları vardır. Kuzeyi Istıranca, Güney kesimlerinde ise Koru Dağı, Ganos Dağları ve Tekir Dağı ile çevrilidir.

Devamı Diğer 5. Resimde!