Tekirdağ'ımızın Tarihi 7

Tekirdağ Kültürü – Örf, Adet, Gelenek ve Görenekleri

Anadolu’nun klasik doğum, cenaze, evlenme, düğün, nişan, halk oyunları gibi adetlerinin yanında Tekirdağ’da Trakya yöresine ait bazı özel örf-adetler de görülür. Köy kadınlarının kendilerine mahsus bir eğlencesi olan sedenka bunlardan biridir. Sedenka, komşuların hem yardımlaşma hem eğlenme amaçlı toplanma günüdür.

Devamı Diğer 8. Resimde!