GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANLIĞIMIZIN 19 MAYIS KONULU AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne her alanda olduğu gibi gençlik alanında da

ülkemizin her bölgesinde her kesiminde yaşanan problemleri ele aldık, dile getirdik ve çözüm

önerilerinde bulunduk.

Ülke gündeminin asla gençler ve ülke gençliği olmadığı bugünlerde, gençlik bayramı vesilesi ile

dikkatleri biraz olsun gençliğin sorunlarına çekmek istiyoruz.

Ülkemizde maalesef genç işsizliği her geçen gün rekor kırıyor. Gençler ne aldıkları eğitimden

memnun ne de yaşam şartlarından. Geleceğe dair umudunu yitirmiş gençlerimizin sayısı her geçen gün

artıyor. Psikolojik sorunlarla boğuşan gençlerimizin sayısı gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor.

Gençlerde madde bağımlılığı oranlarında maalesef dünyada üst sıralara yükselmiş bulunuyoruz.

İntihar vakaları -her ne kadar konvansiyonel medyada yer almasa da- katlanarak artıyor ve maalesef

intihar eden vatandaşlarımızın birçoğu henüz çok genç yaştalar.

Şanslı sayabileceğimiz, iş bulabilmiş gençlerin -ki gençlerimizin yalnızca üçte biri istihdamda- birçoğu

çalışma şartlarından, aldıkları ücretten memnun değil. Birçoğu eğitim aldığı alanın çok dışında

alanlarda çalışmak zorunda kalıyor.

İş bulamamış, ekonomik özgürlüğünü kazanamamış yahut yeterli ekonomik koşulları sağlayacak bir iş

bulamayan gençlerimiz hayata atılamıyor, aile kuramıyor.

Ülkemizde eğitim seviyesi ne düzeyde olursa olsun her kesimden azımsanamayacak sayıda genç başka

ülkelere gitmek ve oralarda yaşamak için adeta can atıyor.

Gençlerimiz bu sorunların yanında en çok da sorunların çözümüne dair hiçbir adım atılmadığını

gördükleri için umutsuzluğa kapılıyor.

Çok azını sayabildiğimiz bütün bu sorunların tamamı acilen çözülmesi gerekirken, iktidar bu konuları

tamamen kulak arkası ediyor.

Hiçbir vatandaşımız, hiçbir genç arkadaşımız umudunu yitirmesin.

Çünkü Gelecek kadroları bu ülkenin her sorununu satır satır çalışıyor ve inşallah her birine çözüm

getirecek liyakate sahibiz.

Evet, yarın iktidar olduğumuzda yorulmadan gençler için çalışacağımız gibi bugün de bir muhalefet

partisi olarak yılmadan yorulmadan çalışıyoruz.

Hepimizin ortak hayalleri için çalışıyoruz ve çalışacağız.

Çünkü biz, Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri, eşit fırsatlarla eğitim ve istihdamda yer

alabilecekleri, iktisadi toplumsal hayata aktif, üretken bireyler olarak katılabilecekleri bir Türkiye

hayal ediyoruz.

Bu minvalde, gençlerin akademik ve mesleki başarılarını etkileyen alan ve bölüm seçimi süreçlerinde

eğitim ve rehberlik sisteminin eksiklerinin giderildiği, gençlerin kabiliyetlerine ve isteklerine uygun

alan ve bölümlere yönlendirilebildiği bir Türkiye hayal ediyoruz.

Gençlerin sivil toplum faaliyetlerine hem mutfağında hem icrasında olmak üzere yüksek düzeyde

katılımlarının sağlandığı ve bu sayede sosyal alanda da bilgi ve becerilerinin gelişmesinin

desteklendiği bir Türkiye hayal ediyoruz.

Maalesef artık çok erken yaşlardan itibaren görülmeye başlanan bağımlılıklarla en üst düzeyde

mücadele edilen ve gençlerle bu bataklık arasına set olunduğu, bu alanda gerekli psikososyal

desteklerin her kesimin kolayca erişebileceği şekilde düzenlendiği bir Türkiye hayal ediyoruz.

Özellikle Yükseköğrenim kurumlarında olmak üzere gençlerin eğitim ve öğrenimlerinin yalnızca

teorik değil, mezuniyet sonrası sosyal ve iktisadi hayata vakit kaybetmeden uyumlarını, entegre

olabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlendiği bir Türkiye hayal ediyoruz.

Gençlerin kabiliyetlerinin bulunduğu, eğitim aldıkları, talep ettikleri alanlarda yüksek verimlilik

gösterecekleri ve kendileri açısından da tatmin edici şekilde istihdamının sağlanması hem gençler hem

ülke açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle genç işsizliği ile etkin şekilde mücadele edilen ve

gençlerin önündeki bu endişe verici engelin ortadan kalktığı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Genç girişimcilerin ticari hayata atılmalarının hem bürokratik hem de ekonomik açıdan

kolaylaştırıldığı, gençlerin katma değer üretebileceği geniş ve verimli alanların açıldığı, yenilikçi

fikirlere olanaklar sağlanan bir Türkiye hayal ediyoruz.

Aile kurmak isteyen gençlerin desteklendiği, aile kurumunun hem fiziksel hem de sosyal açıdan

sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için mali ve sosyal destekler sağlanan bir Türkiye hayal ediyoruz.

Değerlerimizin farkında olan ve bunlara sahip çıkan hem sosyokültürel hem de teknik açıdan kendini

geliştirmiş, sorumluluk alabilen, yenilikçi, üretken enerjisini doğru yöne kanalize edebilen gençlerin

yetiştiği, aydınlık ve müreffeh bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz.

Bu hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktık.

Parti politikalarımızı ve gençlik politikamızı bu yönde oluşturduk.

Bugün bu sorunların çözülmesi, hayal ettiğimiz Türkiye’nin inşa edilmesi için gayret gösterdiğimiz

gibi, yarın iktidar olduğumuzda da hep beraber hayalimizdeki Türkiye için çalışacağız