09.12.2021

9 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Günü Kutlu Olsun

9 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir.

Gelecek Partisi olarak yolsuzluğun “bir insan hakkı ihlali” olduğunu kabul ediyoruz. Zira yolsuzluk geniş kitleleri yoksulluğa mahkûm ettiği gibi yapanların lehine eşitsizliği de derinleştirmektedir. Bu da ülkemize ve demokrasimize büyük zarar vermektedir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksinde sürekli puan kaybederek 180 ülke içerisinde 91’inci sıraya gerileyen ülkemizin, 107 ülkenin katılımıyla bu yıl yapılacak demokrasi, insan hakları ve yolsuzluk zirvesine çağırılmaması da mevcut iktidar tarafından ulusal itibarımızın düşürülmesinin örneklerinden biridir.

Geçmişten günümüze insanlığın en büyük problemlerinin başında gelen, toplum yapısını çürüten, halkın refah seviyesini düşüren yolsuzlukla mücadelemizi Türkiye’de bir ilk olarak Gelecek Partisi kurumsal yapısı içerisinde “Yolsuzlukla Mücadele ve Temiz Gelecek Komisyonu” kurarak başlattık. 2021 yılı Şubat ayında kamuoyuna açıkladığımız “Temiz Siyaset Belgesi” ile önce yolsuzluklardan arındırılmış temiz bir siyaset alanı inşa etmek ve bu temiz siyaset yapısıyla yolsuzluklardan arındırılmış şeffaf, hesap veren bir kamu düzeni kurmak amacımızı da halkımızla paylaştık.

Gelecek Partisi olarak yolsuzlukla mücadelenin bir demokrasi mücadelesi olduğu bilinci ve duyarlılığı ile kamu düzeninde şeffaf, hesap verilebilir, dürüst ve hukuk devleti ilkelerinin hâkim olduğu bir anlayışı tesis ederek halkımıza yolsuzluklardan arındırılmış bir GELECEK vaadi ile 9 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Gününü kutluyoruz.

Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele ve Temiz Gelecek Komisyonu