Gelecek Partisi olarak kamuoyumuza sunduğumuz “Siyasi Ahlak Reformu: Temiz Siyaset Belgesi” ile siyasi ahlak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine dayalı demokratik hukuk devleti düzenini kurmayı taahhüt etmekteyiz.

Bu reform aynı zamanda ülkemizi Covid-sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş olan uluslararası düzenin öncü, iddialı ve itibarlı bir üyesi kılma amacını da barındırmaktadır. Böylece ülkemiz dijital vergi, yeşil mutabakat, Paris Sözleşmesi, uluslararası anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işlerlik kazanması, malların menşe tanımlaması, devlet yardımlarının uyumlaştırılması, yatırımların korunması gibi yeni anlayışı temsil eden sözleşmelere itibar ederek küresel bilgi ve norm akışında temiz siyaset uygulamalarıyla modern dünyanın güvenilir bir üyesi olacaktır.


"TEMİZ SİYASET REFORMU İÇİN 165 TEMEL ADIM" önerimiz için tıklayınız.