Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız.

Yeni Şeyler Söylemeye Geliyoruz.

Sen de Gelecek Partisi ailesine katılarak bu yolculuğun bir parçası ol, beraberce ortak bir GELECEK inşa edelim.

Güzel Günler Gelecek !

"6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması" Kanunu‘nun" onuncu maddesi gereğince zorunlu bilgilendirme:
Kişisel verileriniz, siyasi partiler kanununun tanıdığı imkanlar ve diğer kanunların belirlediği sınırlamalar çerçevesinde toplanmaktadır.
Gelecek Partisi, kişisel verilerinizi, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, mevzuatın gerektirdiği uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır."

Partimize üye olmak için tıklayın.