Partinin resmi üyesi olmasanız da bir parçası olup görev almak mı istiyorsunuz? O halde gönüllü olun! 

Geleceğimiz için hep birlikte çalışalım..

"6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması" Kanunu‘nun" onuncu maddesi gereğince zorunlu bilgilendirme:
Kişisel verileriniz, siyasi partiler kanununun tanıdığı imkanlar ve diğer kanunların belirlediği sınırlamalar çerçevesinde toplanmaktadır.
Gelecek Partisi, kişisel verilerinizi, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, mevzuatın gerektirdiği uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır."

Partimiz gönüllüsü olmak için tıklayın.