Hüseyniye İlim Kültür ve Dayanışma Derneği, Diyanet Tarafından Atanan İmamın Geri Çekilmesini Talep Etmektedir
05.05.2020

Hüseyniye İlim Kültür ve Dayanışma Derneği, Diyanet Tarafından Atanan İmamın Geri Çekilmesini Talep Etmektedir

Caferi vatandaşlarımızın endişeleri giderilmelidir

  1. Bilindiği gibi ülkemizde hatırı sayılır bir Caferi nüfus vardır. Bu vatandaşlarımız dini hayatlarını kendi mezhepleri, itikatları çerçevesinde düzenlemektedirler. Bu teamül hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyetten sonra dikkate alınmış ve camilerin yönetimi, imam atanması ve diğer hizmetleri görecek kişilerin belirlenmesi cemaatin kendi iradesine bırakılmıştır.
  2. Nitekim 28 Şubat sürecinde Caferi camilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam tayin edilmesi girişiminde bulunulmuş ama bu cemaat tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı ve zamanın hükümeti bu girişimden vaz geçmişti.
  3. Son zamanlarda yine cemaati huzursuz eden bir olay yaşanmaktadır. Hükümetin böyle bir iradesi olmamakla beraber Pendik özelinde Caferilere ait bir camiye yetkisiz bazı kişilerin talepleri üzerine müftülük tarafından imam tayin edilmiş olması cemaat arasında 28 Şubat sürecini hatırlatması bakımından huzursuzluğa sebebiyet vermiştir.
  4. Pendik/İstanbul’da faaliyet gösteren ve dernekler kanununa göre böyle bir talepte bulunma hususunda tek yetkili olan  “Hüseyniye İlim Kültür ve Dayanışma Derneği” bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığına bir dilekçeyle ileterek böyle bir taleplerinin olmadığını ve bu girişimin durdurulmasını talep etmiştir.
  5. Diyanet İşleri Başkanlığının teamülleri dikkate alarak gerekli hassasiyeti gösterip söz konusu derneğin ve ehlibeyt alimlerinin talepleri doğrultusunda bir karar alması toplumsal huzur açısından büyük önem arz etmektedir.

Gelecek Partisi

İnsan Hakları Başkanlığı