Toplum Yararına Programlarda Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunları Çözülmelidir!
23.06.2020

Toplum Yararına Programlarda Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunları Çözülmelidir!

2017 yılında Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddeyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program (TYP) uygulanabileceği hükmü getirilmiştir.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 30 bin özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır.

Bu yıl TYP programında çalışan özel güvenlikler Kovid-19 salgınından kaynaklı okulların tatil olması nedeniyle, bulundukları illerin valiliklerinden gelen resmi yazı ile sosyal vefa destek grupları, hastaneler, semt pazarları, karantina yurtları, postaneler ve daha birçok kamusal alanda aktif olarak görev almış, devletine ve milletine zor günde destek olmuştur.

Bu güvenlik personelleri TYP kapsamında; İşkur’a bağlı olarak asgari ücretle haftada 45 saat çalışmaktadır. Yemek, yol ücreti gibi sosyal haklardan yararlanamamaktadır. Çalıştıkları süre bir yıldan az olduğu ve işçi statüsünde olmadıkları için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklarından da mahrum olmaktadır.

TYP kapsamındaki bir güvenlik görevlisi en fazla 24 ay çalışabilmektedir. Bu sınırlama nedeniyle her eğitim-öğretim döneminde 8’er ay olmak üzere en fazla 3 eğitim-öğretim yılı çalışabilmektedir. Bu süre dolduktan sonra bir kez daha Toplum Yararına Programa başvuramamaktadır.

Bütün bunlara ilave olarak, her yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında İşkur’a başvuran TYP kapsamındaki güvenlik görevlileri, her defasında kura, mülakat gibi aşamalardan geçmekte ve geçici süreli olarak okullarda göreve başlamaktadır. Okula alışan, öğrenci-öğretmen ve velileri tanıyan güvenlik görevlileri ertesi yıl yer değişiminde motivasyon kaybı yaşamaktadır. Çalıştığı okulu, fiziki çevreyi tanıyan, riskleri öğrenen, öğrenci ve velilerle bağ kuran güvenlik personeli, her yıl istihdam edilme sürecini yeniden yaşamakta, 3 yılın sonunda tecrübeli hale geldikten sonra ise işlerine son verilmektedir.

Gerek okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenliklerinin sağlanabilmesi gerekse güvenlik görevlilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm Toplum Yararına Programlar kapsamında çalışan okul güvenlik görevlileri sözleşmeli personel olarak istihdam edilmelidir.

Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler PİK olarak özel güvenlik personelinin mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesi için yetkililerin harekete geçmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Gelecek Partisi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politika İzleme Kurulu