Demokratik Geleceğimizin İnşası Toplantıları

Gelecek Partisi; demokrat zihniyet, ortak akıl ve toplumsal uzlaşma temelinde, kuşatıcı bir siyasi vizyon, yetkin bir kadro ve rasyonel bir yönetim anlayışıyla sorunlarımızın tamamını çözüme kavuşturmak için toplumun farklı kesimlerinden gelen kurucularımızla yola çıkmıştır. Siyasetimizin temelini “insan onurunu korumak ve yüceltmek” gayesi oluşturmaktadır. Hedeflediğimiz demokratik bir yönetimin esasını ise temel hak ve özgürlüklerin bütün vatandaşlar tarafından eşit ve özgür bir biçimde kullanılabilmesi oluşturmaktadır. Öncelikli hedefimiz, temel hak ve özgürlüklerin tartışma konusu yapılmadığı, azınlık ve dezavantajlı toplumsal grupların haklarını hiçbir baskı hissetmeden kullanabildiği, çoğunluğun değil çoğulculuğun esas alındığı bir siyasi iklim inşa etmektir.

Ülkemizde geçmişten bugüne süregelen Kürt, Alevi, Laiklik, Azınlıklar ve diğer meselelerinin temelini demokratikleşme problemi oluşturmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı kapsayıcı ve demokratik bir gelecek inşa etmek için Gelecek Partisi Ar-Ge ve Bilişim Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz “Demokratik Geleceğimizin İnşası Toplantıları” farklı bölgelerde yaşanan problemlere çözüm üretmek amacıyla o bölgenin kanaat önderleri, STK temsilcileri, dernek ve vakıf yöneticileri, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler vb. katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda ilk toplantı “Kürt Meselesi” başlığı altında 17.10.2021 tarihinde Van’da gerçekleşmiştir. Bölgenin önemli isimlerinin katıldığı toplantı, basına kapalı olmasıyla, katılımcıların özgürce bütün düşüncelerini dile getirmesi olanağı sağlamıştır. Uzun bir süreden sonra ilk defa bir siyasi partinin konuyla ilgili geniş katılımlı bir organizasyon düzenlemesi bölgede olumlu karşılanmıştır. Kürt meselesi hususunda geçmişteki Türkiye’nin bütünlüğünün salt güvenlikçi politikalar ile sağlanacağı ve insan hak ve özgürlüklerinin elde edilmesinin şiddetle mümkün olacağı paradigmalarına karşı insan hak ve özgürlüklerine dayalı kapsayıcı demokrasi paradigmasına vurgu yapan Genel Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu katılımcıları tek tek dinlemiş, onların düşünce ve talepleri doğrultusunda kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştur.


(“Demokratik Geleceğimizin İnşası Toplantıları”, “Kürt Meselesi” ,Van Ekim 2021)

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun “Kürt Meselesi” konusunda katılımcıların ortak görüşlerine yönelik açıkladığı on ilke:

  1. Kürt Meselesi başta olmak üzere tüm meseleler için yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Geçmiş tüm hatalar kabul edilerek yeni bir süreci başlatmak gerekir.
  2. Bugün Türkiye’de tarih bilinci ortak aidiyet içinde gereklidir. Ortak tarih konusunda bütün boyutları ile yeni bir tarihi bilinç oluşturmak lazım. Hiçbir acıyı dışlamadan yüzleşerek yeni bir vizyon geliştirmemiz lazım.
  3. Mutlak anlamda düşünce özgürlüğü lazım. Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir ortamda insanların empati yapması beklenemez.
  4. Ne yapacaksak ne geliştireceksek bu yerli olmalı bu topraklara neşet etmeli. Dışardan gelecek hiçbir çözüm bizim çözümümüz değildir. Önümüzdeki dönemlerin haritaları daha fazla bölmemesi hatta birleştirici olarak yerli fikirler olması.
  5. Kürt meselesinin muhatabı anlamında tek bir kesime değil çoğulcu bir muhatap anlayışı olması. STK’lar ile geleneksel aile yapıları ile aydınlar, düşünürler hep beraber bu muhatap ölçüsünü genişleterek kimseyi dışlamadan hareket etmek. Türkiye’de Kürt meselesi tek bir siyasi partinin değil her siyasi partinin görüşüne açıktır. Bu çerçevede de Türkiye’de siyasi partilerin kapatılması hangi görüşten olursa olsun kapatılması karşısında ya da tutuklamalar karşısında tavrımız açık olmalıdır.
  6. Özgürlükçü yeni bir anayasa. devleti ön plana alan ve insanı ikinci plana iten 12 Eylül Anayasası anlayışı terk edilmeli, yeni ve özgürlükçü tüm toplumu kapsayıcı yeni bir anayasa zemin üzerinde bütün toplum kesimlerinin katılımı ile Türkiye yeni yüzyıla girmeli. Kapsayıcı-Özgürlükçü Demokrasi.
  7. Bütün bu çerçevede Türkiye’de etnik meselesi ne olursa olsun inancı ne olursa olsun Türkiye’de benimsediğimiz ilke eşit vatandaşlık ilkesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin onurlu eşit vatandaşlarıyız. Bu bağlamda özellikle dile getirilen ve bence belli ölçülerde de haklı olarak dile getirilen hususlar (aynı şekilde Alevi dostlarımız tarafından da dile getirilen) üst düzey makamlarda daha çok Kürt ve Alevi vatandaşlarının görülmesi isteği doğaldır. Her kesimden kişinin üst düzey makamlara gelebileceği, bürokrasinin hiçbir kesiminin hiçbir şekilde belli etnik ve mezhebi kesimlere kapalı olmaması gerektiği dile getirildi.
  8. Anadilde eğitim, anadilde öğrenme hakkı doğal bir haktır. Kimse anadilini seçemeyeceği gibi kimse da başkasının anadiline yasak getiremez. Getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması ve özgürce öğretilmesi hususu teyit edildi.
  9. Özellikle son dönemlerde kayyum ataması suretiyle yerel yönetimlerde kısıtlamalar vardır. İstanbul’da ya da Balıkesir’de Belediye başkanı ayrıldığında belediye meclisi içinden seçim yapılırken Doğu’da kayyum ataması yapılması bölgedeki demokrasiye olan inancın yitirilmesi ve devletin demokratik değerlerine olan saygının yitirilmesine yol açtığı aşikardır. Hiç kimse suç tespit edilmeden idari olarak cezalandırılamaz, belli bir hukuki sonuçta ceza almışsa dahi seçilmişler arasında seçilmesi esastır. Türkiye’de ikili uygulamaların tümüne karşıyız.
  10. Sınırlarımızın ötesinde Suriye, Irak ve İran’da yaşayan özellikle Suriye ve Irak’ta yaşayan Kürt tarihdaşlarımız, kaderdaşlarımız, vatandaşlarımız olmasa bile tüm tarihi birlikte yaşadığımız Kürtler içinde tutumumuz açık ve nettir. Kürtlerin doğrudan tehdit olarak algılanması karşısında açık ve net olarak ifade ediyoruz: sınır ötesinde yaşayan Kürtlerin geleceği ne batı emperyalist güçlerin ne de terör örgütlerinin insafına terk edilemez. Kürtlerin bulundukları ülkenin onurlu bir şekilde her türlü insani haklarından faydalanmaları veya zulümler karşısında Türkiye’nin onların hakkını savunması Türkiye’nin tarihi görevidir. Gelecekte de birlikte ufuk çizeceğimiz kaderdaşlarımız olarak görülmelidir.

“Demokratik Geleceğimizin İnşası Toplantıları” farklı bölgelerde ve illerde önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Gelecek Partisi olarak ortak geleceğimizin inşasını, toplumun bütün kesimleriyle istişare ederek, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir anlayışla gerçekleştirme kararlılığındayız.

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı

Mustafa BİLİCİ