ISPARTA’DA YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ

Isparta’da yaşanan elektrik kesintileri makul süreyi çoktan geçmiş, teknik veya mücbir nedenlerin arkasına gizlenemeyecek boyuta ulaşmıştır. Üç gündür şehrin tamamına elektrik verilmezken dördüncü güne girilirken şehrin halen elektrik verilemeyen yerleri bulunmaktadır. Bu soğuk kış günlerinde bu kadar uzun süre yaşanan elektrik kesintisi sonucu insanlarımız soğuktan donma noktasına gelmiş, hasta vatandaşlarımız hayati ihtiyaçlarını karşılayacak elektrikten mahrum kalmışlardır.

Bu aşamada gelişmiş demokratik her ülkede olduğu gibi tüm sorumluluğu üzerinde taşımasına rağmen ilgisiz davranan, olay yerine dahi dördüncü günü giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı derhal istifa etmek, iletim ve ilgili dağıtım şirketi yetkilileri bu rezaletin hesabını vermek zorundadır.

Ayrıca 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 18. Maddesinin Bildirimsiz kesintiler için Tablo 9-A’da yer alan eşik süre ve eşik sayı değerleri aşıldığında, dağıtım şirketi bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, kullanıcının başvurusuna gerek duymaksızın kullanıcıya tazminat öder.. Dağıtım şirketi kullanıcıya ödenecek tazminatı, sorumluluğu oranında iletim sistemi şebeke işletmecisine rücu edebilir. Rücu edilecek bedele esas sorumluluğun belirlenmesinde, iletim kaynaklı kesintilerin süreleri ve/veya sayılarının toplamının Tablo 9-B’de belirtilen eşik süre ve sayıların aşan kısmının, tazminata konu süre ve sayı değerine oranı esas alınır.

Hükümleri uyarınca ilgili yönetmelikte belirtilen formül doğrultusunda kullanıcıların başvurusuna gerek olmaksızın, mücbir sebep bahanelerinin arkasına saklanmadan, perişan hale gelen vatandaşımıza tazminat ödenmelidir. Ayrıca, günlük hayatı ve faaliyetleri son derece kesintiye uğrayan ve büyük zararlara uğrayan halkımızın, esnaf, sanatkar ve üreticilerimizin 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe istinaden iki aylık elektrik, doğalgaz ve su faturaları acilen bir yıl ertelenmelidir. Bu konuda EPDK ve hükümetin alacağı karar bir an önce kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Gelecek Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika İzleme Kurulu Başkanlığı