Kitap Söyleşisi

Eğitim Politikaları İzleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım mesleki tecrübelerini paylaşmışlardır.