Dernekler Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
21.12.2020

Dernekler Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi

TBMM’ye Ak Partili milletvekillerinin imzasıyla getirilen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” teklifinde; İçişleri Bakanı’na, dernekler yönetimi hakkında anayasaya aykırı bir dizi yetkinin verilmek istendiği görülmüştür. 

Anayasanın 33. maddesi gereğince dernekler ancak hâkim kararıyla kapatılabilir ve faaliyetten men edilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İçişleri Bakanı ve valiler derneğin faaliyetlerini men edebilirler. Ancak bu karar 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur ve hâkim kararını 48 saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Ancak mevcut kanun teklifinde bir dernek yöneticisi hakkında terör soruşturması açılması durumunda İç İşleri Bakanlığı ve valiler derneğin faaliyetlerini hâkim kararı olmadan men etmeye, yöneticilerini görevden almaya ve yerlerine kayyum atamaya yetkilendirilmektedir.

Bu teklif metni, Anayasanın 33. maddesine ve temel hak ve hürriyetlerin demokratik toplum düzeninin gereklerine ve hakkın özüne aykırı olarak sınırlanamayacağını öngören 13. maddesine aykırıdır.

Söz konusu kanun teklifi genelde tüm toplumu, özelde, sivil ve örgütlü toplumu devletleştirmeyi, kamulaştırmayı, ülkeyi garnizon aklıyla yönetmeyi amaçlamaktadır.

Bu yolla tüm farklı ve muhalif sesler sindirilip boğulacak, ülke derin bir sessizliğe sokulacaktır. Buna ilaveten hür bir toplumun en önemli hakkı olan örgütlenme hakkı elinden alınacak, toplum gerçek bir toplum olma niteliğini, ülkemiz ise demokrasinin en önemli dayanak noktalarından birini kaybetmiş olacaktır.

GELECEK PARTİSİ olarak hükümeti sözkonusu teklifi geri çekmeye ve TBMM'de yer alan tüm partileri ve milletvekillerini millete kayyum atama anlamına gelen sözkonusu düzenlemeye engel olamaya davet ediyoruz.

GELECEK PARTİSİ
İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI