Gelecek İçin Sağlık Sağlıkta Gelecek Modeli
07.11.2022

Gelecek İçin Sağlık Sağlıkta Gelecek Modeli

Sağlık politikaları insan-odaklı siyasetimizin en temel alanını oluşturur, çünkü insani varoluş olmadan siyasi varoluş mümkün olamaz. Sağlık, bütüncül insani varoluşun kavramsal düzlemdeki ifadesidir. İnsan sağlığını ihmal eden bir siyasetin insanın mutluluğunu amaç edinen toplumsal bir düzen kurma iddiası boşlukta kalır.

Bu temel ilke çerçevesinde partimizin sağlık politikaları beş ana sütun üzerine oturmaktadır:

  • Zihniyet boyutu/sağlık felsefemiz
  • İnsan unsuru
  • Sağlık Sistemi
  • Sağlık Hizmetine erişim
  • Sağlığın fiziki ve teknolojik altyapısı

Zihniyet boyutu açısından sağlığı sektörel bir alan olarak değil en öncelikli insan hakkı olarak değerlendiriyoruz. Bu temel insan hakkının sağlanmadığı bir durumda diğer haklar da hayata geçirilemez. Sağlık kendisi olmadığında başka hiçbir şeye izin vermeyen en büyük ve en kıskanç nimettir. O ya vardır ve her şeyi anlamlı kılar, ya da yoktur ve yokluğu her şeyi anlamsızlaştırır. Varlığında, yan yana geldiği her şeye değer katar; yokluğunda ise en büyük nimetler bile külfet hâline dönüşür. 

......

Gelecek Partisi iktidarında;

  • Sağlıklı bir gelecek inşası için hak temelli, insan onuruna yakışır, ulaşılabilir ve erişilebilir sağlık hizmetini temel bir insan hakkı olarak gören,
  • Koruyucu, önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine yeterli kaynakları tahsis edebilen,
  • Büyük veri analizleri ve yapay zekâ uygulamaları ile sağlığın maruz kalacağı riskler ve fırsatları öngören,
  • Etik değerler çerçevesinde yüksek bilgi ve teknolojiden faydalanan,
  • Uluslararası rekabet gücüne sahip kendi ilacını, aşısını, tıbbî cihazını üretebilen,
  • Dünya çapında üretim, denetleme ve onay yetkisine sahip Gıda ve İlaç Dairesi, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Enfeksiyon ve Salgınlar Enstitüsü gibi ulusal kurumlara sahip,
  • Hekimlerimiz ve sağlık hizmet sunumunda görevli tüm ilgililerin herhangi bir şiddete maruz kalmaksızın çalışma şart ları, ücretleri ve özlük haklarını insan onuruna yakışır düzeyde iyileştiren ve toplumda hak ettikleri itibarı yeniden kazandıran,
  • Tıp fakültelerimiz başta olmak üzere sistemdeki tüm aktörlerin eğitim kalitesini yükselten, fonksi yonlarını tanımlayan ve birbirleri ile entegrasyonunu sağlayan bütüncül, kapsayıcı ve katılımcı bir sağlık politikasını hayata geçireceğiz.

Bütün bu politikalarda yönlendirici ilkemiz açıktır: Sağlık bir rant alanı değil, en temel insan hakkıdır.

Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı