GELECEK PARTİSİ’NDEN ‘BASIN’ ÇIKARMASI
12.01.2021

GELECEK PARTİSİ’NDEN ‘BASIN’ ÇIKARMASI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile Ankara’da yayın yapan yazılı ve görsel medya temsilciliklerini ziyaret eden Gelecek Partisi, ‘basın özgürlükleri ve çalışamayan gazetecilerin’ sorunlarına değindi.  

Yeniçağ Gazetesi, TV5, Milli Gazete, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, KRT, Sabah Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetelerinin temsilciliklerine yapılan ziyarete Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, yardımcıları Hakverdi Altuğ, Mehmet Erman katılırken, Gelecek Partisi Aile ve Sosyal Politikalar İzleme Kurulu Başkanı Av. Seren Yıldız Öztürk de heyete eşlik etti.

Yeniçağ Gazetesi ile başlayan ziyaretteki heyeti Yeniçağ Ankara temsilcisi gazeteci Or-han Uğuroğlu karşıladı. Ziyarette, günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmala-ra ek güncel siyasetin öne çıkan başlıkları değerlendirildi.


Yeniçağ’ın ardından Milli Gazete ve TV5’i ziyaret eden Gelecek Partisi heyeti adına bu-rada bir konuşma yapan Selçuk Özdağ, çalışmayan veya çalıştırılmayan gazetecilerin daha iyi şartlara kavuşması için çalıştıklarına vurgu yaparak,

“Bugün Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile sizleri ziyaret ettik. Biliyorsunuz 10 Ocak sokağa çıkma yasağı olduğu için 11 Ocak’ta ziyaret ettik sağ olun bizleri kabul et-tiniz. Hem Milli Gazete’ye hem Tv5’e başarılar diliyoruz. Önemli olan çalışan gazetecile-rin daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak. Çalışamayan veya da çalıştırılamayan gaze-tecilerin de alanını genişletmek, özgürlüklerin alanını genişleterek onlara rahatlıkla ga-zetecilik yapabilecekleri ortamları sağlayabilmek. Gazetecilik mesleği bir noktada de-ğerli bir meslek. ‘Bir noktada’ diye tırnak içinde söylüyorum, kutsal bir meslek hatta adalet mekanizmasını 3’e bölerler. Derler ki iddia makamı, karar makamı ve savunma mekanizması… Ben o adalet mekanizmasına basını da ekliyorum. Onlar adalete katkı-da bulunuyorlar. Hemen hemen her dönemde Türkiye basın özgürlüğünde sınıfta kal-mıştır ama maalesef son dönemde çift dikiş de yapmıyor bir noktada tasdikname aldı ve 180 ülke arasında 154. sıradayız basın özgürlüğü açısından. Türkiye gibi 1000 yıldır bu coğrafyada olan Mevlana’ların, Yunus’ların Hacı Bektaş’ların toprağında yeşeren in-sanların diyarında herkes rahatlıkla konuşsun zaten İslam itikatta bile birlik istemiyor, fikirde birlik hiç istemiyor. Cumhuriyet de fikri hür, irfanı hür vicdanı hür nesiller istiyor dünya özgür insan istiyor. İnsanlar özgür olsunlar evrensel ahlak ve hukuk kuralları çer-çevesinde insanlar özgürce meramlarını anlatsın istiyor. Maalesef Türkiye özgür olsun diye yola çıkanların geldiği noktada her geçen gün yasakların ülkesi, yoksulluğun ülkesi ve yolsuzluğun ülkesi olarak konuşulur oldu. Neredeyse Türkiye için yalanların, talanla-rın ve çalanların ülkesi diyecekler. Üzülüyoruz. Gelecek Partisi olarak gününüzü kutlu-yor, Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını iletiyoruz“ dedi.

Heyetin üçüncü durağı Ankara Gazeteciler Cemiyeti oldu. Ziyarette çalışmayan gazete-cilerin sorunlarına değinilirken Selçuk Özdağ, “Çalışmayan veya çalıştırılmayan gazete-cilerin bir an önce o imkanlara kavuşacak imkanlarını sağlayalım istiyoruz. Bir yandan sizler bir yandan biz siyasiler bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi heyetini kabul eden Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise “Bizim öncelikli söylediğimiz adalet adalet adalet. Türkiye’ye adalet gelirse basın öz-gürlüğü de olur. İşsizlik çalışacak mecranın olmayışından değil sistemin iyi çalışmıyor olmasından kaynaklanmaktadır.” diyerek ‘adalet’ vurgusunda bulundu.

Gelecek Partili heyetin bir diğer durağı KRT televizyonu oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ burada yaptığı konuş-mada, çok sesli basının öneminin altını çizerek, bugünlerde muhalif seslerin kısıldığına dikkat çekti. Basını 4. büyük güç olarak tanımlayan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok sesli bir basın özgürce faaliyet gösterirse orada yargı da kararlarını doğru vermeye çalışır bürokrasi de icraatlarını doğru yapar siyaset kurumu da yapacağı her işi şeffaf yapmak zorunda kalır çünkü basın beni denetliyor der. Basın denetim mekanizması, adaletin 4. ayağıdır. Sizlere teşekkür ediyoruz çok zor şartlarda gazetecilik yapıyorsu-nuz. Mevcut iktidar maalesef medyayı arka bahçesi yapmak istiyor. Her gün hakkımız-da iddialarda ve isnatlarda bulunuyorlar eskiden cevap hakkı doğuyordu şimdi artık cevap hakkı bile doğamıyor televizyonlara çıkarmıyorlar muhalif sesi. Birileri bizleri yok sayarken, birileri bizim sesimizi kısarken boğmak isterken bizlere de çok fazla yer verdiniz. Var olun gelin kanallarımız açık konuşun dediniz ve arkadaşlarımız geldiler, sizinle konuştular. Sizinle halkla buluşmaya, halka sesimizi duyurmaya çalıştık. Çok te-şekkür ederiz. “

KRT adına Gelecek Partisi heyetini kabul eden Ercan Dalkılıç ise çok sesliliğin önemine dikkat çekerek, “Çok sesliliğe inanan bir kuruluşuz. Çok seslilik demokrasinin vazgeçil-mezidir diye bakıyoruz. Çok seslilik olmadığı zaman ekranlar tek düze bir hale geliyor. Mevcut durum ne yazık ki biraz böyle ama biz elimizden geldiğince çok sesliliği yaşat-maya çalışıyoruz” dedi.

Gelecek Partili heyetin 5. Durağı Sabah Gazetesi oldu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilci-si Okan Müderrisoğlu ile Türkiye’nin sosyal ve tarihsel dokusuna ilişkin hoş sohbetin yaşandığı ziyarette önümüzdeki seçim için ‘millet için hayırlısı’ temennilerinde bulu-nuldu.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı önderliğinde ziyaretlerini sürdüren heyetin bir sonraki durağı Cumhuriyet Gazetesi’ydi.


Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ziyarette yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünün baskı altına alındığını kaydederek, “Cumhuriyet Gazetesi adına konuş-mam gerekirse ciddi bir baskı altındayız. Mahkeme kararı olmadan bir şekilde cezalan-dırılmaya kalkılıyor gazetemiz. Özgürlükten yana, özgür haber yazamamaktan yana sı-kıntımız var diyebilirim. Ama bu zaman zaman Türkiye’de belli dönemlerde böyle ol-muş. Umarız bu da geçer” yaşanılan zorlukları gündeme getirdi.

Sertaç Eş’in ilettiği sıkıntılara cevap veren Özdağ, sözlerine “Bu da geçer yahu!” diyerek başladı ve “Sayın Erdoğan Pınarhisar cezaevinden çıkarken ‘bana şunu hediye ettiler: 'Bu da geçer yahu!’ diye çıkmıştı. Ben de kendisine buradan atıfta bulunuyorum eko-nomik krizlerle ilgili, siyasi krizlerle ilgili, basın özgürlüğünün kısıtlanması ile ilgili yok-sullukla, yasaklarla, yolsuzluklarla ilgili ‘Bu da geçer yahu!’ diyorum” dedi.

Gelecek Partisi’nin son durağı ise Sözcü Gazetesi oldu. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilci-si Saygı Öztürk’e konuk olan heyet burada güncel siyasetin ana başlıklarına dair önemli konuşmalar gerçekleştirdi.

Burada gündemin başlıklarını konuşan Özdağ, “Geldiğimiz noktada 4 önemli unsurun Ak Parti tarafından arka bahçe yapılmak istendiğini görüyoruz. Üniversitelere rektör atamaları tamamıyla yanlıştır. Yargıdaki atamalar da tamamen yanlıştır her ne kadar kanuni olsa da vicdani ve etik değildir tırnak içinde söylüyorum ayrıca 'helal' değildir! Burada bir bagaj vardır. Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı maalesef Türki-ye’nin Cumhurbaşkanlığını yapmamaktadır, daha çok koalisyonun liderliğini yapmak istemektedir. Görüşmeler de bunu gösteriyor DSP Genel Başkanını kabul etmesi. Saa-det Partisinden Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti. Genel Başkanları karıştırdı her halde Saadet Partisinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Bu ziyaretlerin gayesi bir, gün-demi yoksulluğu konuşturmak istemiyor, yolsuzluğu konuşturmak istemiyorlar. Gün-dem pandemi sürecinde tüm esnafların aç kalması ve yoksulluğudur” diye kaydetti.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı