PEKİN 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI!
02.12.2021

PEKİN 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI!

Kamuoyunun dikkatine…

Modern Olimpiyat Oyunları ilk kez 1896 yılında düzenlenmeye başlanmıştır. Olimpiyat oyunları, gençliği karşılıklı anlayış ve dostluk ruhu içerisinde eğiterek, daha iyi ve daha barışsever bir dünya kurulmasını amaçlamaktadır. Bu şiarla başlayan küresel organizasyon önce yaz mevsiminde tertiplenmiş; 1924 yılından itibaren de Kış Olimpiyat Oyunları adı altında kış sporlarını da içerecek şekilde kış mevsiminde tertiplenmeye başlanmıştır.

Olimpiyat Oyunları dünya savaşı harici dönemde dört yılda bir düzenli olarak tekrarlanmıştır. Günümüze değin yüz yirmi beş yıllık olimpiyat tarihinde oyunlara siyaset karıştırılamayacağı vurgulansa da maalesef başta ev sahiplerinden kaynaklı olmak üzere çeşitli sorunlar baş göstermiştir.

1936 yılı Olimpiyat Oyunları Nazi Almanya’sı ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında dışlanmış olan Almanya’nın yeniden entegresine fırsat verilmesi amacıyla 1931 yılında toplanan Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin iyi niyetli kararından sonra Almanya’da Nazi Partisi iktidara gelmiş ve Adolf Hitler diktatör olarak Almanya’yı yönetmeye başlamıştır.

Nazi’ler, Nisan 1933'te, tüm Alman spor kurumlarında “Sadece Aryanlar” politikası kurumsallaştırdı. “Aryan olmayanlar” [Yahudi ya da yarı-Yahudi ve Roman (Çingene) sporcular] sistematik olarak Alman spor tesislerinden ve derneklerinden çıkarıldı. Bütün bu insanlık dışı eylemlerden dolayı dünya kamuoyunun tepkisini çeken Nazi Almanya’sında barışın simgesi olan Olimpiyat Oyunlarının boykot edilmesi gündeme geldi. Nazi Almanya’sı tepkilerin dinmesi için göstermelik olarak Yahudi karşıtlığını gündemlerinden kaldırdı.

1936 yılı Olimpiyat Oyunları boykot hareketleri, oyunlara en kalabalık takımı gönderen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Fransa, İsveç, Çekoslovakya ve Hollanda'da ortaya çıktı. Mamafih, Amerika Birleşik Devletleri Amatör Sporcular Birliği olimpiyatlara katılım yönünde girişimlerde bulunduğu için diğer ülke sporcuları da oyunlara katılma yönünde talepte bulunmuşlardır. Nazi Almanya’sının düzenlediği olimpiyatlar maalesef boykot edilememiştir. Hatta Nazi Almanya’sı dünyanın gözünü öyle güzel boyamıştır ki uluslararası basın Nazi Almanya’sına teşekkürlerini sunan manşetler atmışlardır. Nazi Almanya’sı 1936 Olimpiyat Oyunlarından sadece üç yıl sonra Polonya’ya saldırmış; ölüm kampları kurarak insanoğlunun en büyük utancı soykırım suçunu işlemiştir.

Kış olimpiyatları 2022 yılının Şubat ayında düzenlenecek. Düzenleneceği yer ise seksen yıl sonra bizzat Doğu Türkistanlı Müslüman Türklere karşı insanlığın en büyük suçunu; soykırım suçunu işleyen ve işlemeye de devam eden Çin Halk Cumhuriyeti.

1949 yılında anti demokratik bir yöntemle Çin Halk Cumhuriyeti’nin yönetimini alan komünist idare aynı yıllarda soydaşlarımıza zulme başlamıştır. Birleşmiş Milletler'e göre son iki yıl içinde üç katına çıkarılan toplama kamplarında 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği yerlerde tutulmaktadır. Soydaşlarımızın kılık kıyafet tercihlerinden sosyal hayatlarına kadar ağır müdahaleler ise gittikçe şiddetlenmektedir. Dini inançlarını reddetmeye zorlanan Uygur Türkleri ibadethanelerine girerken kayıt altına alınmaktadır. Gözaltı işlemlerini aralıksız sürdüren Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, gözaltı işlemlerinde resmi uygulamaları hiçe saymakta ve gözaltına alınan Uygur Türklerinin akıbeti bilinmezliğe sürüklenmektedir. Sayıları beş yüz bini geçen Uygur Türkü çocuklar ailelerinden zorla alınıp, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yine insanlık dışı programlarından biri olan “nesiller arası bölünmüşlük” politikası kapsamında yetimhanelere yerleştirilmiştir. Uygur Türkü kadınlar kısırlaştırılmaları amacıyla deneylere tabi tutulmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin işlediği insanlık suçlarının sayısı bugün uluslararası örgütler tarafından bile tam olarak tespit edilememektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uygur Türklerine karşı uygulanan insanlık dışı muamelelerin bir insanlık suçu teşkil ettiğini açıklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Hollanda ve Litvanya ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine uyguladıkları zulmü soykırım olarak kabul etmişlerdir.

Devletler 1936 Olimpiyat Oyunlarında yapmış olduğu hatayı tekrarlamamalıdır. Eğer o yıllarda Nazi Almanya’sının düzenlediği olimpiyatlar, Nazilerin insanlık dışı politikaları gerekçe gösterilerek boykot edilebilseydi bugün Holokost gibi ayıbı dünya yaşamamış olacaktı. Önümüzdeki yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin vahşetinin ulaşabileceği boyut Nazi Almanya’sının ulaşmış olduğu boyutun aynısı olacaktır.

Olimpiyat Oyunları boykotu medeniyetin bir göstergesi; insan haklarına sahip çıkmanın bir gereği olarak gösterilen tepkidir. Öyle ki; 1980 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yayılmacı politikasının tezahürü olarak Afganistan’ı işgal ettiğinde medeni devletlerin hepsi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin başka bir ülkenin egemenlik hakkını gaspına karşılık tepki olarak 19 Temmuz 1980 yılında Moskova’da başlayacak Olimpiyat Oyunlarını boykot etmiştir. O gün işgali kabul etmeyen medeni dünyanın parçası olan ülkeler bugün Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan coğrafyasında sistematik bir şekilde uygulamakta olduğu insan hakları ihlallerini, inanç, fikir ve teşebbüs hürriyetini yok sayması ve işbu uygulamaları soruşturmak isteyen insan hakları aktivistlerine, sivil toplum örgütlerine, gazetecilere ve siyasetçilere de kapılarını açmamasını gerekçe göstererek 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot etmelidir.

Gelin bu soykırıma “dur” diyelim…

Bizler Türkiye Cumhuriyeti anayasal sistemi içinde faaliyetlerini sürdüren siyasi partilerin temsilcileri olarak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Şubat 2022 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot kararı almasını; sonrasında Türkiye Büyük Meclisi’nin uluslararası çağrıda bulunarak boykot kararına diğer devletleri davet etmesini insanlık onuru adına talep ediyoruz.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı