Çi̇n/Doğu Türki̇stan’da İnsan Hakları Trajedi̇si̇ Ve Gelecek Parti̇si̇ - 2022 Yılı Raporu

Doğu Türkistan’daki durumla ilgili olarak geçtiğimiz yıl hazırlanan “Doğu Türkistan 2021 Raporu”ndan bugüne kadar bölgede ve uluslararası düzeyde meydana gelen gelişmeler bu kez “Doğu Türkistan 2022 Raporu” muzda değerlendirilmektedir. Rapor 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır.

Gelecek Partisi’nin konuya yakın ilgi ve hassasiyeti 2022 boyunca da kesintisizce gerek ülkemizde gerek uluslararası düzeyde devam etmiş, bu güçlü ilgi ve destek bilhassa Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki Doğu Türkistan diyasporasında büyük memnuniyet doğurmuştur.