Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Yeni İskeçe Müftüsü’nü Seçimi Hakkında Açıklama

Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı (BTTA) 9 Eylül 2022 günü 83 camide gerçekleştirilen seçimlerde Sayın Mustafa Trampa’yı yeni İskeçe Müftüsü olarak seçmiştir. Tarihi önemi olan seçimleri büyük bir sağduyu, birlik ve dayanışma içinde gerçekleştiren BTTA’nı ve Müftü Sayın Mustafa Trampa’yı tebrik ediyor, görevi boyunca bütün Azınlığımızın kendisinin yanında ve destekçisi olacağını biliyor ve bütün kalbimizle inanıyoruz.

Seçimlerdeki diğer aday Sayın Mustafa Kamo’yu da seçim sürecinde sergilediği vakur tutum ve dayanışma ruhu için keza tebrik ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de BTTA’na değerli hizmetlerini sürdürecekleri şüphesizdir.

Yine bu vesileyle, Azınlığa uzun hizmet yıllarından sonra 14 Temmuz 2022 günü vefat eden örnek mücadele adamı Müftü Ahmet Mete ve seleflerini de saygıyla anıyoruz.

Yunanistan’la en başta hukuka saygı temelinde ve yakın komşuluk ilişkileri/işbirliği ruhu içinde yaşamaya önem verdiğimizi ve bu anlayışımızın ancak karşı tarafça da eşit derecede paylaşılması halinde ikili/bölgesel/küresel barış ve istikrara katkı sağlayabileceği yönündeki inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Buna karşın, iki ülke arasında çözüm bekleyen çok sayıda sorun mevcutken, son olarak Yunanistan’ın, BTTA’nın bu hassas döneminde eşine az rastlanan bir istismar ve fırsatçılıkla Yunan Meclisine “Yeni Müftülük Yasası” getirmiş olmasını ve Müftülük seçimleri sürecinde sergilediği baskıcı tutumu da kınıyoruz.

BTTA’nın bilgisi dışında, Azınlığın ilgili Kurumlarıyla danışılmadan hazırlanan ve onaylanan bu yeni düzenleme Atina’nın bugüne kadar uygulamadığı, en başta kendi iç hukukunda ve Lozan Barış Anlaşması gibi uluslararası belgelerde yeralan esasları da topyekun ihlal etmekte, onyıllardır süregelen Müftülük sorununu daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştürmekte ve BTTA’nın bu önemli Makamını devlet sistemi içinde bağımlı ve sıradan bir kuruma dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Azınlığın bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Müftülük seçimlerini başarıyla gerçekleştirmesi, Atina Hükümetinin Müftülük kurumunu güya modernleştirmeyi, statü ve işleyişini düzenlemeyi öngören ve BTTA’nın hakkını gasp anlamına gelen bu adımına karşı en anlamlı cevabı da teşkil etmektedir. BTTA’nın inanç kurumlarını denetim altına almaya çalışan zihniyetin Azınlığın sahip olduğu bu birlik ruhundan sonuçlar çıkarmış olmasını ve bundan sonraki dönemde gerekli adımları atmasını diliyoruz. Kendi Kilisesi’nin içişlerine, işleyişine veya atamalarına karışamayan Yunan Hükümeti’nin ülkesindeki müslüman Türk azınlığın inanç kurumlarına da karışmaya hakkı yoktur.

Genel Başkan Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu ve refakatindeki heyetinin 21 Temmuz 2022 günü gerçekleştirilen Batı Trakya ziyaretinde en üst düzeyde ve büyük bir kararlılıkla ortaya konulduğu gibi, Gelecek Partisi Müftülük kurumunun durumu dahil BTTA’nın bütün sorunlarına her forumda sahip çıkmayı, Azınlığın yanında olmayı ve desteklemeyi bundan böyle de büyük bir kararlılıkla sürdürecektir.

****