Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi Kararına Dair

10.Danıştay Dairesi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin 20 Mart 2021 Tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kararın iptali için başvuru yapmış olan ilk siyasi parti olarak başından beri sürecin takipçisi olduk ve salonları dolduran bir hak arama mücadelesi için el ele, gönül gönüle birbirimize omuz verdik.

Danıştay Savcısı'nın olumlu mütalaasını her birimiz dakikalarca ayakta alkışladık. Velhasıl umutlarımız da alkışlarımızla birlikte çoğalmıştı.

Ancak bugün aldığımız haber bir kez daha Türkiye'de yargının bağımsızlığını, hukukun üstünlüğü ilkesini yine tartışılır hale getirdi. Oy çokluğu ile olması Danıştay'da hala fikri, vicdanı hür hakimlerin ret kararına karşı durduğunu gösterse de sonucu değiştirmeye yetmedi.

Bu karar bize her kurumun üzerinde olduğu gibi yargı erkinin üzerinde de büyük bir baskı ve otoritenin olduğunu da açıkça gösterdi. Bizler hak ihlalleriyle mücadele etmeye çalışırken, kazanılmış haklarımızda elimizden alındı.

Adalet ve Hak mücadelemiz, Anadolu’nun dört bir yanında ki milyonlarca kadınla birlikte omuz omuza hakkın ve hukukun yolunda devam edecek.

Umudumuz baki, yolumuz uzun.

Bizler Gelecek Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı olarak kadın-erkek fırsat eşitliğinin olduğu, kadınların yaşama hakkından yoksun bırakılmadığı, hak ihlallerinin olmadığı, hukuk devletinin yaşama geçirildiği bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve kazanılmış haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

HABİBE ÇİFTCİOĞLU
KADIN POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI