DIŞ  POLİTİKA 2021 YILLIK RAPORU

Sevgili Dostlar, Değerli Yol Arkadaşlarımız,

Yeni bir yılın, 2022’nin ilk günü olan bugün hepinizi muhabbetle selamlıyoruz.

Bu vesileyle Dış İlişkiler Başkanlığı’mızın 2021 Yıllık Raporu’nu da takdim etmekteyiz. Bu raporumuzda yeralan dış politika gelişmeleri esasen 2021 yılı boyunca haftalık raporlar olarak sizlerle düzenli bir şekilde paylaşılmıştır. Bu kez de 2021 Yıllık Raporu şeklinde düzenlenmiş olarak sunulmaktadır.

Arşivler tarihe düşen kayıtlardır. Hepimizin bildiği gibi…Geçmişten bugüne, bugünlerden geleceğe tarihin akışı içinde herhangi bir konuda herkes sussa da arşivler susmayacaktır. İnsanlık tarihinin yazılı, sözlü vb. kayıtları olarak arşivler her zaman şahitlik edeceklerdir. Arşivlerini yitirmiş bir ülke, toplum, devlet vb. hafızasını yitirmiştir.

Arşivlerin tarih önündeki bu değerli şahitliği şüphesiz siyasi partilerin kuruluşları, faaliyetleri vb. bakımından da aynı ölçüde geçerlidir. Zira siyasi partiler de aynı şekilde tarihe vurulan damgalardır. İşte bütün bu nedenlerle siyasi parti arşivleri de özel önem taşımaktadırlar.

Dış İlişkiler Başkanlığı olarak kendi alanımıza giren konularda mütevazi bir katkıda bulunmayı arzu ettik, yararlı gördük. Dış Politika 2021 Yıllık Raporu bu amaçla hazırlanmıştır.

2021 Yılı bütün diğer alanlar gibi dış politika gelişmeleri boyutunda da son derece hareketli bir seyir izlemiş, izlenmesi, değerlendirilmesi ve görüş/tutum belirlenmesi gereken çok sayıda gelişme yaşanmıştır. Şüphesiz bu durum her şeyden önce dış politikanın kendine has dinamik tabiatından kaynaklanmaktadır.

Dış İlişkiler Başkanlığımız bütün bu dinamik dış politika gelişmelerini yakinen izlemiş, değerlendirmiş, Sayın Genel Başkan’ın görüşleri ve Parti Programı esasında bu konulardaki tutumumuzu önerileriyle birlikte kamuoyumuz ve halkımızla paylaşmıştır.

2021 yılı boyunca;

-Dış politika gelişmelerini, faaliyetlerimizi vb. içeren bültenler düzenli bir şekilde Parti yönetiminin, birim başkanlıklarının, İl/İlçe başkanlıklarımızın, kurucularımızın ve delegelerimizin bilgisine sunulmuş,

-Çok sayıda yerli, yabancı dış politika yetkilisi, uzmanı ile bir araya gelinmiş,

-Birçok Büyükelçi ve yabancı konuk Genel Merkezimizi ziyaret etmişler,

-Önemli dış politika başlıklarında uzman isimler davet edilmek suretiyle seminerler, konferanslar, sergiler düzenlenmiş,

-Ülke içi ve dışından çeşitli düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelinerek kendilerine dış politika görüşlerimiz aktarılmış,

-Kaydadeğer sayıda TV kanalına, basın organına, sosyal medyaya konuk olunarak değerlendirmelerimiz dile getirilmiş, yine bütün bu konulardaki düşüncelerimizin makaleler ve mülakatlarla yazılı basında yeralması sağlanmıştır.

Bunlar Başkanlık olarak faaliyetlerimizin sadece bazı örnekleridir.

Gelecek Partisi Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracaktır. Dış politika da bunun en belirgin ve güçlü alanlarından birini teşkil edecektir.

Güzel, verimli, mutluluk ve başarılarla dolu 2022 Yılı ve Gelecek dileklerimizle,

Ümit YARDIM
Genel Başkan Yardımcısı
Dış İlişkiler BaşkanıNot: Raporumuzun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.