Sadece Üniversiteler Değil Arşivler de Kapatılıyor

Geçen yıl İstanbul Şehir Üniversitesi kapatılmış ve Bilim ve Sanat Vakfı kayyuma devredilmişti. Şehir Üniversitesi’nin hukuksuz olarak kapatıldığı ve bunun sırf Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ülkenin genel gidişatı, iktidarın ülkeyi ekonomik ve siyasi krize sokan politikalarını eleştirmesine misilleme olarak yapıldığı ve tamamen siyasi bir karar olduğu herkes tarafından kabul görmüştü. İntikam ateşleri sönmemiş olmalı ki şimdi de üniversitenin içerisindeki arşivleri öğrencilerin ve halkın kullanımına kapatıyorlar.

Bilindiği gibi Şehir Üniversitesi kısa zamanda kendisini ispat etmiş ve üniversitelerimiz arasında mümtaz bir yere konumlanmıştı. Bu başarısından ötürü birçok bilim insanı son derece kıymetli kütüphanelerini Şehir Üniversitesi’ne bırakmışlardır. Kemal Karpat, Şerif Mardin, Taha Toros ve Talat Sait Halman bunlardan ilk akla gelenlerdir.

İçerisinde 500 bin belge bulunan bu değerli koleksiyonlar herkesin faydalanmasını sağlamak için ülkemizde dijital arşivcilik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan “Şehir e-Arşiv” altında toplanmış ve kullanıma açılmıştı. Tarihsel belleğin diri tutulması adına son derece önemli bir görev üstlenen bu değerli arşiv şimdi kullanıma kapatılmıştır.

İktidar sadece bilgi üreten ve dağıtan kurumlar olan üniversiteleri kapatmıyor, aynı zamanda var olan bilgi hazinelerini de dinamitliyor. Ülkemiz ortaçağın kitap düşmanı engizisyon karanlığına doğru yol almaktadır. Artık ülkemizde evrensel üniversiteler değil “iktidar” üniversiteleri vardır. Yandaşlık prensibine göre atanan rektörler nedeniyle üniversiteler siyasallaşmış ve asli görevleri olan bilimsel çalışmalardan uzaklaşmışlardır. Siyasi rant için her ilde açılan üniversiteler bekleneni verememiştir. Üniversite ve arşiv kapatan ülkemiz uluslararası sınıflamalarda her yıl geriye gitmektedir.

Şehir e-Arşiv’in kapatılması son zamanlarda bilim dünyası içinde yaşanmakta olan utanç verici olayların sadece birisidir. Gelecek Partisi akademik hayattaki kısıtlamaları ortadan kaldıracak, üniversiteleri evrensel bilim merkezlerine dönüştürecek ve akademik özgürlüğü tesis edecektir.

Gelecek Partisi

Eğitim Politikaları İzleme Kurulu