Temel Poli̇ti̇ka Alanları Enerji̇ Ve Madenci̇li̇k Ortak Çalışma Belgesi̇

Enerji:

 • Cumhurbaşkanı (hükümet sistemi değiştiğinde Başbakan) başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, Savunma Bakanı, EPDK Başkanı ve enerji şirketlerinin Genel Müdürlerinin katılımı ile Enerji Danışma Kurulu kurulacaktır.
 • Enerji politikalarında geriye dönük karar alınmayacağına dair yasal düzenleme yapılacaktır. Mevcut politikalar veya kanun değiştiğinde kanundan önceki tarihe atıfta bulunulmayacaktır.
 • Elektrikte ve doğalgazda özellikle israfı önleyecek kademeli fiyat kademelendirilmesi yapılacaktır.
 •  Özellikle iş yeri-restoranların bahçe veya dış mekan ısıtmaları için fiyat mekanizmaları oluşturulacaktır.
 • Binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirilecektir.
 • Özel sektörün doğalgaz depolama tesisi yatırımları öncelikli olarak teşvik edilecek, doğalgaz depolama kapasitemizi 5 yıl içinde yıllık tüketimimizin %15’e çıkaracağız.
 • Enerjide verimliliği artırmaya yönelik projelere destekler artırılacaktır.
 • TPAO & TPIC yurtdışında üretim ve arama çalışmalarına yönlendirilecektir.
 • Hidrojen ile ilgili AR-GE çalışmaları desteklenecektir.
 • BOTAŞ doğalgaz iletim ve ticaretinin ayrılması
 • Kömür santrallerinin çevreye etkisini minimuma indirecek, Baca ölçümleri kamuoyuna şeffaf bir biçimde açıklanacaktır.
 • EPİAŞ’ın hem elektrik hem de doğalgazda piyasa koşulları içerisinde çalışmasını sağlayacağız.
 • Akaryakıt depolama kapasitemizi 5 yıl içinde yıllık tüketimin %20’sine çıkaracağız.

Madencilik:

 • Madenlerde yapılan tüm saha denetimlerinin sonuçları kamuoyuna açık bir şekilde yayınlanacaktır.
 • Madencilik sektörü ve çalışanların sigorta kapsamı yükseltilecek, ayrıca ferdi kaza sigortalarının minimum teminat bedelleri de artırılacaktır.
 • Maden izin ve ruhsatlarına yönelik, yer tahsisi ve güvenlik soruşturmaları makul süreler içinde sonuçlandırılacak, yer tahsisi ile ilgili yetkiler Bakanlığa devredilecektir.
 • Maden Kanunu güncel koşullar göz önüne alınarak yenilenecek, Sorumlu Madencilik Mevzuatı herhangi bir gri alan kalmaksızın ilan edilecektir.
 • Nadir Elementlerin üretiminde rol almak için yurtiçi araştırmalara hız verilecek yurtdışı yatırımlar desteklenecektir.

Gelecek Partisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikalar Başkanlığı