Babalık İzninde Farklılık Olmasın
20.06.2021

Babalık İzninde Farklılık Olmasın

Öncelikle tüm babaların babalar gününü kutluyoruz.

Ülkemizde annelik izni gibi, eşi doğum yapmış babalar da çocuğun doğduğu günden başlamak üzere izin kullanabilmektedir. Ancak, devlet memuru çalışan ile özel sektör çalışan baba arasında kullanılan izin süresi farklılık göstermektedir. Devlet memuru olarak çalışan babalar 10 gün ücretli doğum izni kullanmakta iken, özel sektör çalışanları sadece 5 gün ücretli babalık izni kullanabilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu 104’üncü maddesinin (b) fıkrasında “ Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” hükmü yer almakta iken, eşitlik ilkeleri ve sosyal devlet anlayışına aykırı bir şekilde 4857 Sayılı İş Kanununun Mazeret izni ile ilgili Ek 2’nci Maddesinde “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir...” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Baba olmanın ilk etkin davranışlarının gösterildiği doğumdan sonraki sürecin babanın ekonomik kaygı olmadan sürdürmesi babalık duygusunun gelişimi için de önem arz etmekte olup, GELECEK PARTİSİ iktidarında İş Kanununa tabi olarak çalışan babaların da 10 günlük ücretli izinli olacakları düzenlemenin acilen gerçekleştirileceğini taahhüt ediyoruz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI İZLEME KURULU BAŞKANLIĞI