DOKTORLARA YAPILMAYAN ZAM!
14.12.2021

DOKTORLARA YAPILMAYAN ZAM!

#SağlıkBakanıSankiZammıYaptı

Sağlık Bakanı, 1 Aralık 2021’de doktorlara ve diş hekimlerine 2.500 TL ile 5.000 TL arasında zam yapılacağı ve bu zammın emekliliklerine de yansıyacağı müjdesini verdi!

Uzman Hekimlere 5.000 TL, Pratisyen Hekimlere 2.500 TL zam yapıldı diye ilan edilen uygulamanın, hekimlerin aldıkları maaşta herhangi bir artış olmaksızın, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde döner sermaye payından zaten %60’dan fazlasını dağıtmadığı veya dağıtamadığı sabit ek ödemenin, döner sermaye ödemesinden mahsup edilmek suretiyle merkezi bütçeden ödenmesine dönüştürülmesi olduğu anlaşılmaktadır. İktidar, şu ana kadar vermesi gerektiği halde eksik olarak yaptığı bu ödemeyi, genel bütçeden karşılamak suretiyle kamuoyuna “Hekimlere 5000 TL zam yaptık.” şeklinde açıklamıştır. Tek iyi tarafı sabit maaş ve sabit ek ödeme toplamının emeklilik hakkına yansıyacak olması olan bu teklifi de hemen akabinde 3 Aralık’taki oturumda AK Parti Grup Başkan Vekili imzasıyla geri çekmiştir.

Öte yandan Sağlık Bakanının açıklamasında, olmayan zammın tüm sağlık çalışanlarına yönelik yapılacağına dair beklenti oluşturulmuş ancak düzenlemenin yalnızca doktor ve diş hekimlerine yönelik olduğu anlaşılınca diğer sağlık çalışanları da ayrıca hayal kırıklığına uğramışlardır.

Maalesef Sağlık Bakanlığı, vatandaşın cebindeki para yağmur altında kalmış buz gibi erirken, gerçekte yapmadığı bir zam üzerinden hekimleri toplumun önüne atmıştır. Yapılan açıklama ile uzun çalışma saatlerinden yorgun düşen, haklarını bile dile getirmeye vakti olmayan hekimleri yeni bir şiddet dalgasının kucağına terk edilmiştir.

Oysa gerçekler farklıdır! Öğretim üyeleri dâhil tüm sağlık çalışanları ücret ve özlük haklarında kayıplar yaşamışlardır. Emekli hekimlerin ücretleri arasında da ciddi farklar vardır. SSK, Bağ-Kur emeklisi hekimler çok düşük ücretlerle yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılmaktadır. Pek çok kamu görevlisine yapılan maaş artışları, özlük haklarındaki mükerrer iyileştirmelerde ise sağlık çalışanları pas geçilmiştir. Bunun yanında hekim ve sağlık çalışanlarından fazla mesai ile çalışmaları beklenmektedir. Artan şiddet olayları, devletin hekim ve sağlık çalışanlarına sahip çıkmayan tavrı, özlük ve maaş hakları söz konusu olduğunda net bir açıklama dahi yapamayan Bakanlığın tutumu sonuncunda hekimler ve sağlık emekçileri birer birer değil biner biner ülkeden ayrılmaya başlamıştır.

En büyük hazinemiz olan insan kaynağımızda kayıplar had safhaya ulaşmadan;
• Hekimler ve sağlık çalışanlarına aldıkları eğitim, harcadıkları emek ve üstlendikleri mesleki risklere uygun yeterli ve emekliliğe yansıyan ücret verilmesi,
• Hastalık ve izin günlerinde maaşlarının tam olarak ödenmesi,
• Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkarılarak #SağlıktaŞiddeteSıfırTolerans hedefine ulaşılması,
• Tüm sağlık çalışanlarının güvenceli, insani koşullarda, çalışma ve dinlenme hakkı korunmuş, güvenli ve sorunlarını hukuki çerçevede dile getirebildikleri iş hakkına sahip olması zorunludur.

Gelecek Partisi olarak ayrım gözetmeksizin tüm sağlık çalışanlarının haklarını korumakta kararlıyız. Adalet ve liyakat esasına uygun huzurlu bir sistem için çalışacağız. Pandemi süresinde de şahit olduğumuz Sağlık Çalışanlarının özverili çalışmalarını Unutmadık! Unutturmayacağız!!!

Gelecek Partisi
Sağlık Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı