MÜZİK SUSMASIN MÜZİSYENLER YAŞASIN!
16.04.2021

MÜZİK SUSMASIN MÜZİSYENLER YAŞASIN!

Türkiye’de tek işi müzisyenlik olan ve geçimini bu meslekten sağlayan yaklaşık 400.000 kişi bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız pandeminin ülkemizde başladığı tarih olan Mart 2020‘den beri büyük sıkıntılar yaşamakta ve mesleklerini icra edemedikleri için geçimlerini de sağlayamamaktadırlar, geçim sıkıntısı yaşayan müzisyenlerimiz başka işlere yönelmekte ülkemizde işsizlikte had safhada olduğu için başka iş bulamaları mümkün olmamaktadır.

Bu yüzden ülkemizde yaklaşık 100 civarında müzisyenin canına kıydığı 50.000’den fazla müzisyeninde işsiz kaldığı istatistiklere yansımıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Müzik Susmasın’ başlığı altında verilen destek ile sadece 30.000 müzisyene önce 3 ay daha sonra yapılan düzenleme ile 4 ay süre ile ayda 1.000 TL destek verilmiştir. Bakanlığın bu desteğinden 400.000 müzisyenden sadece 30.000 ‘i faydalanabilmiştir kaldı ki aylık 1.000 TL gibi bir rakamla geçinmek mümkün değildir.

12 ayı aşkın süredir geliri olmayan ve Aralık 2020’ye kadar halleri hatırları, ne durumda oldukları bile sorulmayan müzisyenlerimiz için verilen bu desteğin kapsamının genişletilerek uzatılması şarttır.

Gelecek Partisi olarak, müzisyenlere verilen desteğin pandeminin etkisi geçinceye kadar uzatılması ve miktarının da arttırılmasının gerektiğini düşünüyor ve Bakanlığı bu konuda ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz

KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKA İZLEME KURULU BAŞKANLIĞI