Bakanlık Düzeyindeki Çocuk Hakları İhlaline İlişkin Basın Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu sembolik olarak devrettiği çocuğun kurum bakımında olduğunu belirterek, hukuki statüsünü ifşa etmiştir. Bu davranış açıkça çocuğun özel yaşamını ihlaldir.

Kamuoyu tarafından Sayın Bakan’ın istifaya çağrılması üzerine bu defa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet koruması ve bakımı altında olmanın utanılacak, gizlenecek bir durum olmadığını gerekçe göstererek bu davranışı savunmuştur.

Bunca yıllık birikime sahip bir Bakanlığın bu denli fahiş bir hatayı, tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’deki ilkeleri de görmezden gelerek bu ifadelerle savunması ya da savunmak zorunda bırakılması; Ülkemizin geldiği durum itibariyle hazindir.

Elbette Kurum bakımı altında olmak ne utanılacak bir durumdur ne de eksikliktir.

Ancak yetişkinler için geçerli olan bu düşünce, çocukların dünyasında farklı duygu durumuna yol açabilmektedir.

Örneğin, boşanmış anne babanın çocuğu olmak da utanılacak bir durum değildir. Ancak pek çok çocuk bu özel bilgiyi paylaşmaktan imtina eder. 

Bir başka deyişle, yetişkinlere ilişkin kriterlerle çocuklar değerlendirilemez! 

Yetişkinlere düşen görev, çocukların bu duygu durumuna saygılı olmaktır!  

Çocuk hakları bunun için vardır!

Görünen o ki; göreve yeni başlayan Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ivedilikle kendisine çocuk hakları perspektifi kazandıracak bir eğitim almak zorundadır.

Ayrıca Ramazan ayı münasebetiyle küçücük çocuğa bir ikramda bulunulmaması ve bunu açıklama ihtiyacının hissedilmesi, o makama yakışmamaktadır.  

Bu vesileyle Gelecek Partisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumlarında Milletimizin artık bu denli liyakatsiz atamalara tahammülü kalmadığını tekrar belirtiriz.

Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politika İzleme Kurulu