COVID-19 SALGINI VE PTT ÇALIŞANLARI

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını bir çok sektörü ve çalışanı doğrudan etkisi altına aldı. Sokağa çıkma yasakları ve ev karantinaları milyonlarca insanı temel ihtiyaçlarını karşılamak için internet üzerinden alış-verişe yönlendirdi. Ülkemizde ilk 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkan Covid-19 salgını ile birlikte PTT çalışanları büyük bir iş yükü ile karşı karşıya kaldı. Her ne kadar normalleşme süreci devam ediyor olsa da PTT çalışanlarının iş yükü hafiflemedi. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerin her geçen gün artmasıyla birlikte, PTT'nin kargo kısmında çalışan taşeron işçilerin iş yükü de o kadar artmıştır.

Peki pandemi sürecinde hayatımızı kolaylaştıran, internet üzerinden aldığımız ürünün bize ulaşmasını sağlayan PTT çalışanlarının hakları ne kadar korunuyor?

Ağır iş yükü altında olan ve Covid-19 salgınına yakalanma riski ile karşı karşıya kalan PTT emekçilerinin yanındayız...

Yoğun mesai harcayan PTT çalışanlarımızın sağlığı ve sosyal hayatları için, çözüm önerilerimiz;

 •  Lisans ve ön lisans mezunu PTT dağıtıcıları memur statüsüne alınmalıdır.
 •  PTT çalışanlarının sendikal, sosyal ve mali hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ve evrensel hukukun normlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
 •  Resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcıların yıpranma ücretleri ödenmelidir.
 •  3600 ek göstergeye PTT çalışanları da dahil edilmelidir.
 •  Görevde yükselme sınavlarına girmek isteyen çalışanlar için idari engeller kaldırılmalıdır.
 •  Atama, görevde yükselme, ünvan değişikliğinde liyakat ve nesnel kriterler dikkate alınmalıdır.
 •  PTT bünyesinde bulunan çalışma alanları düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
 •  İdari hizmet sözleşmeli personele temel ücretler hususunda artış yapılmalıdır.
 •  PTT’de kamu hizmetinin sunulduğu her kademede çalışmakta olan taşeron firma işçilerinin, başta güvenceli istihdam olmak üzere (kurum asli personeli olarak kadro verilmesi) tüm haklarının koruma altına alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 •  Sağlık çalışanlarından sonra PTT çalışanlarına Covid-19 aşısı yapılmalıdır.
 •  Dağıtıcıların kişisel görev donanımlarının mevsim ve coğrafi bölgenin şartları göz önüne alınarak yeniden belirlenmelidir.
 •  Hafta sonu zorunlu olarak yapılan fazla mesai uygulaması isteğe bağlı olarak yeniden düzenlenmelidir.
 •  İdari Hizmet Sözleşmeli personel izinli ya da hasta olduğu günlerde fazla mesai ücreti kesilmemelidir.
 •  İdari Hizmet Sözleşmeli personelin çalışmasına ilişkin yönetmelikte iş güvencesini düzenleyen zayıflatıcı hükümlerin yerine iş güvencesini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 •  PTT’de fakülte mezunu olup Postacı pozisyonlarında 5 yıl kesintisiz görev yapan ve idareye girdiği tarihte sınav şartı olmaksızın kendi isteği ile memur kadrosuna geçmelidir.

SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI