Engeller Hep Birlikte El Ele Vererek Aşılabilir

Engellilik kültürel bir terimdir. Farklı sebeplerden dolayı maruz kalınan engelde sosyal çevrenin etkisi büyük önem taşımaktadır. Kişinin hayatı boyunca birlikte yaşamak zorunda kaldığı engeli, hayatını devam ettirdiği süre zarfındaki sosyal ve kültürel çevredeki insanlarla birlikte anlam kazanmaktadır. Bu sebeple engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata erişebilmelerinde bizlere büyük görev düşmektedir. Ne yazık ki gelinen süreçte engelli vatandaşlarımızın engellerine engeller ile karşılık verilmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 yıl içinde engelliler için erişilebilir hale getirilmesine karar verilmişti. Fakat bu karar 2012 yılından bugüne kadar farklı sebeplerle birçok kez ertelendi. 2005 yılından günümüze kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde erişilebilirlik düzenlemesi hayata geçirilemedi.

Gelecek Partisi olarak torba yasadaki düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın toplumsal ve sosyal yaşamdan dışlanmalarını kabul etmiyoruz.

İktidar partisi tarafından minibüslerde, turizm taşımacılığında, şehirlerarası otobüslerde ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesinin üç yıl daha ertelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu kanun değişikliği teklifi kararından biran önce dönülmelidir. 

Toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği üç yıl daha ertelemek istenirken istişare kültüründen uzak kararlar verilmektedir. Bu hususta engelli vatandaşlarımızın görüşlerine önem verilmelidir. Söz konusu kanun teklifinin yasalaşması halinde BM’nin Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'nin de bir çok maddesi ihlal edilmiş olacak. 

Gelecek Partisi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında yer almalarına, sosyal faaliyetlerde bulunmasına ve üretimde yer almalarını istiyoruz..

Gelecek Partisi Sosyal Politikalar Başkanlığı