Gelecek Doğada: Avcılık Spor Değildir

Dünyayı ve tenefüs ettiğimiz havayı diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağlar, yaban hayatı, akarsular, kırsal alanlar hepimizin yaşam kaynağı ve bu nedenlede hepimizin yaşamı birbiriyle bağlantılıdır. Dünya üzerindeki yabani hayvanlar, yaşam alanlarıyla yaban hayatını oluşturmaktadır. Ülkemizde bulunduğu coğrafi konum itibari ile birçok çeşitli yaban hayvanını içerisinde barındırmaktadır. Bununla birlikte mevsimsel geçişlerde göçmen kuşlara mola noktası olarak ev sahipliği yapmaktadır.

Ne yazık ki bukadar çeşitli canlı türünü bir arada barındıran ülkemizde canlılara gereken özen ve hassasiyet gösterilmemektedir. Her yıl, ülke genelinde nesli tükenmekte olan yüzlerce hayvan “Av Turizmi” adı altında katledilmektedir. Avcılık bir spor ya da hobi değildir. Savunmasız hayvanların canına kast eden bir eylem spor dalı olarak tanımlanamaz. Avcılıkta birçok yöntemin yasak olmasına rağmen yaban hayatı katledilmektedir.

Farklı gerekçeler ile ‘’Av İhaleleri’’ açılarak bir çok hayvanın nesli tehlikeye atılmaktadır. Doğada yaşayan canlıların, insanların yaşam alanlarına inerek zarar verdiği bahanesi kabul edilemez. Doğada yaşayan yaban hayvalarının yaşam alanlarının insanlar tarafından tarumar edilmesi ile birlikte canlılar kendilerine yeni yaşam alanları arayışına girmektedir. Bu nedenlede insanların bulundukları bölgelere inmektedir. Sonuç olarak, bütün ekosistemin bozulmasındaki özne, herzaman olduğu gibi insandır.

Bu hususta;

• Yaşama hakkı olan canlıların, canları ihaleler ile gelir kapısı olarak görülemez.

• Yaban hayvanlarını öldürmenin sporu, turizmi olmayacağı gibi avcılık tamamen yasaklanmalıdır.

• Şuanda ülkemizde bulunan dokuz tane Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sayısı artırılmalıdır.

• Avcılığa geçici düzenlemeler değil kısacası hayvanların canlarına kast eden uygulamalara yasak getirilmelidir.

Gelecek Partisi olarak canlıları ve can dostlarımızı seviyoruz. İnsan, doğası gereği sevdiği varlıkları korumak ister. Bu yüzden haklarını ifade edemeyen savunmasız tüm canlıların sesi olacağız.

Gelecek Partisi Sosyal Politikalar Başkanlığı