Hekimler İnsandır!

Covid-19 pandemi döneminde pek çok alanda ortaya çıkan yönetim zafiyetlerine rağmen sağlık hizmetleri, çalışanların özverisi sayesinde başarıyla yürütülmüştür. Pandemi döneminde en yüksek risk ve zorlu koşullar altında çalışan sağlıkçıların koşullarının iyileştirilmesi ve mesai saatlerinin insani sınırlara çekilerek destek verilmesi gerekirken, aylarca izinleri durdurulmuş, istifa ve emeklilik hakları engellenmiş, emekliliğe esas ücret ve göstergeleri başta olmak üzere aldıkları ücretler düşük tutularak moral ve motivasyonları olumsuz etkilenmiştir. 


  • 2021 yılı itibariyle, 185 bin 890 hekim ve 1 milyon 100 bini aşan sağlık personelinden oluşan dev bir sağlık kadrosu gece gündüz demeden 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktadır.
  • Sağlıkta en büyük sorun güven kaybı ve buna bağlı şiddet problemidir. Sağlık çalışanları toplumun geneline göre 16 kez daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Neredeyse her saat başı bir doktor şiddete uğramaktadır. Son 6 yılda 20 bin 706 sağlık çalışanı fiziki saldırıya uğramıştır. 
  • Ülkemizin gerçekleriyle bağdaşmayan malpraktis davaları, 5 dakika aralıkla verilen MHRS randevuları, hiçbir koruyucu tedbirin alınmadığı güvensiz çalışma ortamları, yöneticilerin gereken hassasiyeti göstermemesi sonucu adeta şiddete teslim edilen hekimler, zor ve karmaşık hastalara elini sürmeye, onların sorumluluğunu almaya korkar hale gelmişlerdir. Buna bağlı olarak Tıpta Uzmanlık tercihlerinde hemen hemen bütün cerrahi branşların kadroları boş kalmaktadır. Gerekli tedbirler ivedilikle alınmadığı takdirde, yakın bir gelecekte ne dava edilecek bir cerrah, ne de davaya konu olacak bir ameliyat kalmayacaktır. #HekimlerİstifaEdiyor
  • Önlenemeyen şiddet, asılsız şikayetler, ağır çalışma koşulları ve asgari yaşam standartlarını karşılamaktan çok uzak düşük ücret politikaları, genç doktorların intihar etmesine, istifa etmesine ya da ülkeyi terk etmesine yol açıyor. TTB tarafından 20 Aralık 2021 itibariyle, 1400’den fazla doktorun yurt dışı başvuruları için iyi hal belgesi aldığı bildirilirken, son 10 yılda 4 bin 891 genç doktor yurt dışına gitmiş, 8 bine yakın doktor ise yurtdışına gitmek için hazırlık yapıyor. Diş hekimleri, hemşireler, ebeler ve teknisyenler de biner biner beyin ve emek göçü olarak yurt dışına gidiyor. 


Gelecek Partisi Olarak Önerilerimiz:

  • Hem bugünümüz hem de geleceğimiz için ülkemizin en değerli kaynağı olan yetişmiş insan gücünün yurt dışına çıkmasının önüne geçilmeli, sağlık çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirmesi yanında Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası acilen Meclis gündemine taşınmalıdır.
  • Malpraktis davalarının, bu kadar bilinçsizce ve rahatça açılamayacağı, istismar haline gelen bu uygulamayı engelleyecek hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri ve Sendikalar, çalışma şartlarını bilimsel metotlara uygun olarak tespit edip açıkça yetkili makamlara iletip, uygun şartlarda işlemleri yapılmalıdır. 
  • Malpraktis davalarına konu mesleki sigorta giderleri kamu kaynaklarından karşılanmalı, oluşacak tazminatların sigorta aracılığı ile karşılanması sağlanmalıdır. Hekim, devletinin desteğini her zaman yanında ve arkasında hissetmelidir.
  • Hekimler ve hekim dışı sağlık çalışanlarına aldıkları eğitim, harcadıkları emek ve üstlendikleri mesleki risklere uygun, insan onuruna yakışan ve emekliliğe yansıyan tek maaş verilmeli, hastalık ve izin günlerinde maaşları tam olarak ödenmeli, tüm sağlık çalışanları güvenceli, güvenli ve sorunlarını hukuki çerçevede dile getirebildikleri iş hakkına sahip olmalıdır. 
  • Anayasamızda önemle vurgulanan ve pek çok alanda özenle uygulanan, ailenin korunması ve aile bütünlüğünü destekleyecek tayinler ve tedbirler, hekimler ve sağlık çalışanları için de geçerli olmalıdır. Sağlık çalışanları ve tüm nöbet usulü çalışanlar için, çalışma saatlerinde evlatlarını gönül rahatlığı ile emanet edeceği kreşler, bakım evleri, etüt merkezleri gibi bölümleri olan kurumlar hastane yerleşkesi içinde açılmalıdır.

#Hekimlerİnsandır


GELECEK PARTİSİ SAĞLIK POLİTİKALARI İZLEME KURULU BAŞKANLIĞI