İstisnai Memuriyette Keyfiliğe Son Verilmeli

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3.maddesinde temel ilke olarak liyakat ilkesine yer verilmiştir. Liyakat sisteminin geçerli olduğu bir ülkede kamu personeli olarak alınacak kişilerin belirlenmesinde yönetimde bulunanlar kendi isteğine göre keyfi uygulamalarda bulunamaz. Devlet memuriyetinin; liyakatten ziyade siyasi iktidara hizmet, iktidarda bulunanlara herhangi bir şekilde bağlılık ve sadakat, eş dost akraba bağı esasına göre belirlendiğini görüyoruz.

Her geçen gün kan kaybeden iktidar, özellikle belediyeler üzerinden istisnai memuriyeti düzenleyen hükmü kötüye kullanmaktadır. Öyle belediyeler var ki sanki bu hükmü mutlaka kullanmak zorundaymış gibi her yıl bir özel kalem müdürü atayarak yakın çevrelerine imtiyazlar sağlamaktadır. Bu durum 12-13 milyon işsizin var olduğu ülkemizde toplumdaki güvensizlik ve hoşnutsuzluğu artırmakta ve milyonlarca gencimizi umutsuzluğa sevk etmektedir. Gençlere “istisnasız işsizlik” vaat eden bir iktidarın istisnai memuriyetle eşe dosta maaş bağlaması kabul edilemez.

Bir kez daha uyarmayı görev biliyoruz. Toplum vicdanını yaralayan bu uygulamalara son verilmeli ve devlette liyakat ilkesi hakim kılınmalıdır.

Gelecek Partisi

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı