İYİ PARTİ SAĞLIK KOMİSYONUNUN PARTİMİZİ ZİYARETİ

İyi Parti Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Sağlık Politikaları İzleme Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.

İyi Parti Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman, Burak Ergezen, Zeynep Ezgi Öztürk, Erdinç Bıkmaz ve İlker Akarsu'dan oluşan heyet, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda, Sağlık Politikaları İzleme Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. İyi Partili heyet üyeleri, Gelecek Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Ayşe Güney, Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serpil Bulut, Sağlık Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcıları Dr. Alptekin Hocaoğlu, Dr. Hüseyin Budak ve Sağlık Yöneticisi Oğuz Şalvız tarafından kabul edildi.   

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ileterek başlayan samimi ve sıcak sohbette, başta pandemi olmak üzere mevcut sağlık politikalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.  

İyi Parti Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman; sağlık politikalarıyla ilgili bir yapılanma içerisinde olduklarını, mevcut olan tüm yapıları revize edip değerlendirmeye çalıştıklarını ve bunu yaparken de diğer tüm partilerle dayanışma içinde olacaklarını, sağlık alanında iyi yetişen gençlerin ülkeyi terk ettiğini, 350 000 civarında beyin göçü olduğunu, sağlık hizmetlerinin planlanmasında, Ar-Ge ile tıbbi alet ve ekipman üretimi de dahil, ilaç üretimine yatırımın önemli olduğunu ifade ederek, Genel Başkanları Meral Akşener'in bilgisi ve teşvikiyle, tüm partilerle görüşmeler yapmayı planladıklarını söyledi.  

Gelecek partisi Sağlık Politikaları İzleme Kurulu Başkanı Dr. Ayşe Güney de; 
Gelecek Partisi’nin Politika İzleme Kurulu yapılanması ile tüm bakanlıkların Gelecek Partisi tarafından takip edildiğini, Sağlık Politikaları İzleme Kurulu olarak, Sağlık Bakanlığı’nı takip etmek suretiyle, gerekli açıklamaları kamuoyuna duyurduklarını, Sağlık Politika İzleme Kurulunun Gelecek Partisi’nin sağlık alanındaki “Gölge Sağlık Bakanlığı” olduğunu, diğer bakanlıkların da “Gölge Kabine” tarafından takip edildiğini, iktidara geldiğimizde, tüm bakanlıkların hazır bir şekilde göreve başlayacağını söyledi. Sağlıkta insan kaynağı ve diğer kaynaklarda olan israfa dikkat çeken Güney, her türlü imkânın toplum yararına, yerli yerinde kullanılmasına özen gösterileceğini, şeffaflık, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik, Ar-Ge, yapay zekânın kullanımı ve sağlık turizmi konuları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığının uygulamalarını yakından takip ettiklerini, son günlerde gündemde olan "Sağlıkta Ortak Kullanım Tıp Sözleşmesinin" doktor ve uzman yetiştiren Profesörlerin "Personel" olarak tanımlandığını, “bir” kişiye sadakat şartıyla atanan başhekimler tarafından önlerine konulan taahhütnameyi imzalamaya mecbur bırakıldıklarını vurguladı. 

Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Serpil Bulut ise; bir ülkenin bağımsız sayılması için eğitim, savunma ve ilaç endüstrisi alanlarında bağımsız olması gerektiğini, bu bakımdan Türkiye Siyasetinin en acil ihtiyacı olan sağlık hizmetleri konusunda birleşmesi gerektiğini ve bir Dayanışma Platformu oluşturulmasının çok faydalı olacağını dile getirdi. 

Gelecek ve İyi Parti Heyetleri tarafından;   

  • Birçok kesimin desteğine rağmen şeffaflıktan uzaklaşılması nedeniyle Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanları ve halkın güvenini kaybettiği,  
  • Bugüne kadar ihmal edilmiş olan tıbbi alet ve ekipman üretimine yatırım yapılması gerektiği,  
  • Son kullanma süresi bitmek üzere olan serum ve kan ürünlerinin satın alınarak kullanıma sunulduğu ve bunun takip edilmesi gerektiği, 
  •  Aşı, ilaç ve bebek mamalarında dışa bağımlılıktan kurtulmak gerektiği,  
  • Özlük hakları ve maaşlarında iyileştirme yapılmamış olmasının, döner sermaye paylarının adil olmayan bir performans sistemiyle hesaplanmasının yanında, ödemedeki aksaklıkların sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını düşürdüğü, 
  • Şehir Hastanelerinin Pandemi esnasında hızla açılmasının, yatak sayısını arttırarak bir rahatlama sağlasa da, yetişmiş sağlık çalışanlarının geçici görevlendirilmesinin, ciddi mağduriyetlere yol açtığı,  
  • Ayrıca sağlık harcamalarının %23’ünün Şehir Hastanelerine ayrıldığını, köprüler ve otoyollar gibi, hasta garantili işletme mantığıyla kaynakların insafsızca harcandığı ifade edildi.  

İyi dilek ve temennilerle bir Dayanışma Platformu oluşturulması, başta Pandemi Yönetimi ve aşı olmak üzere toplum sağlığını ilgilendiren konularda Sağlık Politikaları temsilcileriyle ortak Basın Açıklaması yapmak suretiyle kamuoyunu bilgilendirmek gerektiği hususunda mutabık kalındı.  

Gelecek Partisi Sağlık Politikaları İzleme Kurulu

13.01.2021