Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz

Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz İçin Politika

Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için kendisine verilen görevleri üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten çekinmeyerek yerine getirirken şehit düşen kahramanlarımızın geride bıraktıkları aileleri ile malûl ve gazilerin taleplerinin olabildiğince yerine getirilmesi her şeyden önce kutsal vatandaşlık görevidir.

Anayasanın sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altındaki 61. maddesinde " Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar." hükmü bulunmaktadır. Bu madde kapsamında bulunan bireylerin korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması, yaşam seviyelerinin toplumda kendilerine yaraşır seviyeye çıkarılması sosyal devletin temel görevlerinden biridir. Aynı zamanda Anayasamızın 10. maddesine yeni eklenen çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Şehit Ailelerine Verilen Maaşlar

 • Evladı şehit olan anne ve babalarının maaşları 650 - 1200 TL arasındadır. Bu tutar geçinilecek bir miktar değildir. Şehit anne babalarına, hiçbir ayrıma tabi tutulmadan, en az asgari ücret tutarında maaş verilmelidir.
 • 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 76. Maddesi a) bendi ile şehit ailelerimize ikinci iş hakkı tanınmıştır. Şehitlikten doğan iş hakkının birini eşi ya da çocukları diğerini ise kardeşleri kullanabilecektir.

Devlet ve birey olarak önceliğimiz şehitlerimizin çocuklarına her an ve her alanda sahip çıkmaktır. Son yapılan düzenleme ile iş hakkı konusundaki aksaklıklar aşağıda sıralanmıştır.

 • Şehidimizin iki veya üç çocuğu olduğu durumlarda ikinci iş hakkı şehidin kardeşlerinden birine verildiğinden şehidin 2. çocuğu açıkta kalmaktadır. Bu durum şehidin eş ve çocukları ile anne, baba, kardeş, arasında anlaşmazlıklara, dargınlıklara ve kırgınlıklara yol açmaktadır.
 • Şehitlerimiz ile evli olup iki ve daha fazla çocuğu olan şehit aileleri çok az sayıdadır. Tüm Türkiye’de iki çocuğu olan şehit çocukları 1000 kişi civarındadır. Son kanun ile 8000 şehit yakınını iş sahibi yapan devletimiz bütün Türkiye’de sayıları 1000 kadar olan şehitlerin ikinci çocuklarına sahip çıkmalıdır. Aksi takdirde devlet olarak şehidin ilk çocuğuna sahip çıkarız, diğerleri bizi bağlamaz sonucu çıkmaktadır. Bu da sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaz..
 • Ülkemizde eski adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu yeni adıyla Aile Sosyal Hizmetlerinde yetiştirilen kimsesiz çocuklara devlet tarafından iş imkânı sağlanmaktadır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarına da iş hakkı sayısı gözetilmeden devlet kadrolarında en az 2 çocuğa kadar iş imkânı verilmelidir.
 • Şehit yakınlarına verilen 2. iş hakkının sosyal adaletin sağlanması açısından 3713 sayılı Terörle Mücadele kanununa göre Malul Gazi olanlara da Gazi çocuklarına da verilmelidir.

Ordu ve Emniyet Vazife Malulü Rütbeli Personele %25 Zam Uygulanmalıdır

2013 Tarihinde çıkan 6495 sayılı kanunun 80. Maddesi ile ordu vazife malulü erbaş ve erlerin maaşlarına %25 oranında zam yapılmıştır. Ancak TSK ve Emniyet teşkilatında görev yaparken vazife malulü olan rütbeli vazife malulleri bu zamda unutulmuş olduğundan şu anda bazı rütbeli vazife malulleri er malullerden daha düşük maaş almaktadır. Bunun giderilmesi için rütbeli vazife malullerine %25 oranında zam yapılmalıdır.

ÖTV’siz Araç Alma Hakkı

Halen yürürlükte olan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesi gereği ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza bedeli 330.000 TL’yi aşmayan araçlarda her 5 yılda bir araç değiştirecek şekilde ÖTV istisnası uygulanmaktadır.

Ayrıca aynı 7. Maddenin 8. (Ek: 20/8/2016-6745/51 md.) göre şehitlerin ve hayatını kaybetmiş malullerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere bedeli 330.000 TL’yi geçmeyen araçlarda ÖTV istisnası uygulanmaktadır. 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7. maddesinin engellilere verdiği hakkın malul gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi Anayasamızın 10. Maddesine de tam uyum sağlayacağı gibi her biri çeşitli sakatlıkları olan gazilerimizi de engelli raporu alma çilesinden kurtaracaktır. ÖTV dahil 330.000 TL tutarında araç alabileceği belirlenen ve iki ayağı olmayan bir gazimizin akülü ve tekerlekli sandalyesini koyabileceği bir araç alması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut döviz kurlarındaki ve enflasyon verilerindeki artış ile hali hazırda araçlardan birini alma imkanı kalmadığından bu miktar yükseltilmelidir.

Vakıf ve Özel Üniversitelerde Ücretsiz Kontenjanlar Sağlanarak Şehit ve Gazi Çocuklarının Okutulması

 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. mülga 45. ve 64. maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47. maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların yüksek öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara ücretsiz yükseköğrenim hakkı tanınmalıdır.
 • Şehit ve gazi yakınlarına 2 yıllık ön lisans eğitimi süresince destek verilmektedir. 2 yılın sonunda DGS Dikey Geçiş Sınavı’nı kazanarak 4 yıllık fakültelere geçiş yapan öğrencilere destek verilmemektedir. Bu şekilde hak kaybı yaşanmaması için yeniden düzenleme yapılmalıdır.

Şehit ve Gazi Çocuklarına Ek Puan Hakkı

Babasının şehit olmasından birkaç gün sonra ÖSYM’nin yaptığı sınavlara giren şehit çocuğu bulunmaktadır. Bu ve buna benzer durumlarda psikolojik sınavda veren şehit ve gazi çocukları göz önünde bulundurularak KPSS ve ÖSYM sınavlarında şehit ve gazi çocuklarına ek puan verilmelidir.

Tanıtım Kartı

 • Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şehit çocuklarına verilen ücretsiz seyahat kartı 25 yaşını doldurduklarında geri istenmektedir. Sonrasında ellerinde şehit çocuğu olduklarına dair hiçbir belge bulunmamaktadır. 25 yaşını dolduran şehit çocuklarına tanıtım kartı verilmelidir.
 • Bir çok başvuru için kamu kurumları şehit yakınları ve gazilerden durumlarını gösteren belge istemektedir. Maneviyat göz önüne alınarak bu belgeler sisteme tanıtılmalı ve kurumlar belge talep etmeden sistem üzerinden ulaşmalıdır.

Özel Hastane Haklarına Düzenleme ve Şeref Aylığı

 • Geçen yıla kadar özel hastanelerden ücretsiz yararlanan vazife malullerinin hakları iptal edilmiştir. Bu hakları yeniden düzenlenerek özel hastanelerden ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır.
 • Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine karşın gazi sayısı, devletin üst kademeleri tarafından her yıl farklı açıklandı. Bu hususta gazilik ünvanı için alınan raporlardaki şaibe ortadan kaldırılmalıdır.
 • İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilere verilen şeref aylığında ki farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak, şeref aylığının tüm muharip gaziler için net asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.

GELECEK PARTİSİ SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI