Sendikalaşmada İktidar Tekelciliği mi İstiyor: Gelecek Partisi Harekete Geçiyor

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Toplu sözleşmenin ardından 25 Ağustos Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tebliğ edilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 23. maddesi tepki çekti. Tebliğe göre, kurulu olduğu hizmet kolundaki memurların yüzde 1’ini aşamayan sendika üyeleri Toplu Sözleşme İkramiyesi’nden yararlanamayacak, iş kolu barajı ise Mayıs ayı istatistiklerini esas alacak. Sendika seçme özgürlüğüne bir müdahale olarak görülen kararname ile memurların konfederasyona veya büyük sendikaya yönelmesi kaçınılmaz hale getirilecek. Karar,

Herhangi bir konfederasyon üyesi olmayan küçük ve bağımsız sendikaların yok olması anlamı taşıması itibari ile önem arz eden karara ilişkin Gelecek Partisi de harekete geçiyor.

Konuyla ilgili Şehit Gazi Birlik Sendikası ve Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanları, Gelecek Partisi Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığını ziyaret ederek, söz konusu kararnameyi protesto ettiklerini, ve destek arayışında olduklarını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Selçuk Özdağ ile görüşen heyetler, kararname ile sendika tekelinin oluşturulmak istendiğini kaydetti.

Kararname ile getirilen yüzde 1’lik kotaya takılan yaklaşık 193 sendika ile Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önünde protesto eylemi gerçekleştireceklerini belirten heyete Özdağ destek sözü verdi. Gelecek Partisi Genel Merkez yöneticileri ile Salı günü gerçekleştirilecek açıklamada sendikaların sesi olacak.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

Sendika üyelerine üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 2022 yılı için 400 TL, 2023 için ise 489 TL olarak açıklanmıştı.