TBB SEÇİMLERİNİN KAYBEDENİ HÜKÜMETTİR!

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu gecikmeli de olsa 05.12.2021’de yapılan seçimde TBB Başkanı seçilen Av.Erinç Sağkan ve ekibini tebrik ediyor, seçimlerin öncelikle avukatlara, barolarımıza ve adalet camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Yeni TBB yönetiminin açıklama ve vaatlerinde belirtmiş olduğu üzere hukukun üstünlüğüne bağlı, katılımcı, şeffaf ve demokratik ilkeler çerçevesinde, önceliği avukatlık meslek sorunları ve yargının genel sorunlarının çözümüne veren çalışmalar yapmasını diliyor ve bekliyoruz.

TBB seçiminin asıl kaybedeni Feyzioğlu ve ekibi değil hükümettir. Kaybeden, kendisine son derece uyumlu ve itaatkar eski yönetimin devamı için Avukatlık Kanununu değiştirip, kamu avukatları başta olmak üzere etki edebildiği tüm avukatları baskı altına alan, Feyzioğlu yönetimini açık bir şekilde destekleyerek seçimde taraf olan, barolara had bildirmeyi, burun sürtmeyi marifet sayan, avukatların ve yargının sorunlarını görmezden gelmeyi genel tavır haline getiren zihniyettir.

Sayın Feyzioğlu’nun bizzat şahsında gözlemlediğimiz üzere uzlaşmasız muhalefet veya tam tersi bir savrulmayla kesin bir itaat ve uyum ile yönetim anlayışının, sorunların çözümüne katkı sağlamadığı açıkça görülmüştür. Feyzioğlu’nun ortaya koymuş olduğu Baroculuk anlayışı ile hiçbir müzakere ve diyalog imkanı tanımayan bir yaklaşım ne kadar yanlış ise bir sivil toplum kuruluşunun en temel özelliği olan muhalif ve denetimci tutumu yok eden güdümlü yönetim anlayışının da son derece yanlış olduğu anlaşılmıştır.

Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığına riayeti kendisi için son derece gereksiz sayan hükümet, bu tavırlarına muhalif olan tüm kesimlerin başında gördüğü baroları bastırmak ve sindirmek suretiyle demokratik muhalefeti ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bunu takiben yargılamanın savunma ayağını oluşturan avukatların birliğini ortadan kaldırmak amacıyla çoklu baro düzenlemesi yapılmıştır. TBB seçiminin kaybedilmesinden sonra, Türkiye 2 nolu Barolar Birliği düzenlemesini beklemek de hayalcilik olmayacaktır.

Yeni seçilen TBB yönetimini tebrik ederken kendilerinden önceki dönemde yaşanan avukatlık mesleği ve baroculuğun gerekleriyle bağdaşmayan tavırların terk edilerek hukukun üstünlüğü çerçevesinde, diyaloga açık, katılımcı ve demokratik bir dönem inşa edilmesi için gayret gösterilmesini umuyoruz. İktidardan ise baroların ve TBB fikir ve düşüncelerine açık, ötekileştirmeyen, katılımcı ve yapıcı bir yaklaşımla avukatlık mesleğinin ve yargının tüm sorunlarının çözülmesi için doğru politikalar üretilmesini talep ediyoruz.

Gelecek Partisi Adalet Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı