TEŞKİLAT KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Partimizin 1. Olağan Kongresi sonrası, Teşkilat Başkanımız Selim Temurci’nin başkanlığında, Teşkilat Başkan Yardımcılarımızla ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirdik.

Toplantıya karantina sürecine takılanlar ve sahada olması gerekenler zoom ile katıldılar. Toplantıda Başkan Yardımcılarımızın sorumlu oldukları bölgeleri açıklanmış, Türkiye 16 bölgeye bölünmüş ve bölgelerden sorumlu başkan yardımcıları ile birlikte il koordinatörlerimizin çalışma takvimi üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Genel Merkezimizde teşkilat faaliyetlerimizin yürütülmesi için ayrıca iş bölümü yapılmıştır.

Toplantıda kurumsal yapının oluşması, bölge başkan ve koordinatörlerinin çalışma şekilleri, genel merkez-il ve ilçe koordinasyonunun en üst düzeyde sağlanması için teşkilat içi yönetmeliğin yazılmasına ve yurtdışı temsilciliklerin oluşturulması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Kongre süreci devam eden il ve ilçelerimizin kongrelerinin yapılması, Teşkilat Performans Kriterlerinin belirlenerek BİLGE sistemiyle uyumlu hale getirilmesi üzerinde istişareler gerçekleştirilmiştir. 2021 Teşkilat Eylem Planı, İl Koordinatörlerimizle yapılacak istişare toplantısı sonrası neticelendirilecektir.

Teşkilat çalışmalarında görev alacak tüm arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyoruz.


Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı