TURİZM TEŞVİK KANUNUNDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KAMUOYU AÇIKLAMASI

Adalet ve Kalkınma Partisitarafından Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilmiştir.

Gelecek Partisi olarak kanun teklifinden çıkartılmasını talep ettiğimiz maddelerden beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine transfer hizmeti sunması ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilmesini öngören maddeler komisyon çalışmaları sırasında taslaktan çıkartılmış, Turizm İşletme Belgesi alma zorunluluğu ile ilgili maddeler aynı şekilde komisyondan geçmiştir.

Taslağın komisyondan geçen şekline göre turizm sektöründe, Turizm Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilerek belediyelerin yetkileri kaldırılmakta ve

• Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları,

• Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları,

• Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilerek turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilmesi öngörülmektedir.

Turizmin ülkemizin ekonomik hayatındaki önemi göz önüne alındığında sektörün düzenlenmesi, hizmet kalite ve standardının yükseltilmesi açısından bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyulabilir. Ancak, Pandeminin de etkisiyle çok zor ekonomik koşullarda faaliyet gösteren mevcut tesislerin ilave yüklerle karşı karşıya kalmamaları açısından Bakanlığın belge plaket ve harçlarına muafiyet getirerek bu ücretleri tahsil etmemesi ve zorunlu tuttuğu firmalara teşvik vermesi zaruridir.

KÜLTÜR VE TURİZM POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI