Dünya Anadili Günü’müz kutlu olsun…

Konuştuğumuz dillerin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel hafızasının kalbi, ortak geçmişinin mirası, koruyucusu ve taşıyıcısı olduğu bilinciyle, onlarca dilin konuşulduğu ülkemizdeki herkesin ‘Dünya Anadili Günü’nü kutluyoruz.

Anadili, temel bir insan hakkı ve kültürel bir hak olarak koruma sorumluluğu taşımayan, bütün Anadillerini yaşatmayı dert edinmeyen, teşvik etmeyen, tedbir almayan ve öncelikli politikası haline getirmeyen devletler, kendi tarihini, kültürünü değersizleştirmeye mahkumdur. Anadili bir kutuplaşma aracı değil, ülkemizin bütünlüğü için büyük bir zenginliktir. Masallarımızda, destanlarımızda, şarkılarımızda, şiirlerimizde, fıkralarımızda, edebiyatımızda yaşayan Anadilimiz, bir halkın diğer halklara açtığı yüreğinin kapısıdır.

Bugün dünyada 7 binin üzerinde dil konuşuluyor. Bunların yarısı tekçi, merkeziyetçi, asimilasyoncu politikalar sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kendi anadilinden başkasına yüreğinin kapısını açamayanlar yüzünden yeryüzünde bazı ülkeler bir diller hapishanesine dönmüş durumdadır.

Gelecek Partisi, Türkiye’deki bütün dil, kültür ve inançları, ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının en önemli parçaları olarak görmekte, bu konuda kamusal sorumluluk alınmasının gönüllü öncüsü ve verilen her türlü mücadelenin de destekçisidir.

Türkçe, Kürtçe, Kurmence, Zazaca, Soranice, Goranice, Arapça, Abazaca, Abhazca, Çerkesçe(Adigece, Kabardeyce), Arnavutça, Azerice, Avarca, Boşnakça, Romani, Domari, Çeçence, Pomakça, Ermenice, Gagavuzca, Gürcüce, Ladino, Lazca, Kazakça, Kırgızca, Kırım tatarcası, Kumukça, Yahudi ispanyolcası, Lazca, Romayika, Osetçe, Özbekçe, Rumca, Süryanice(Turoyo, Hertvince), Türkmence, Uygurca, Anadolu’muzun bizlere sunduğu cömert mirastan arda kalanlardır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsine yüreğimizi açıyor, hepsini yeryüzünün bütün dillerinin en saygın kelimeleriyle selamlıyoruz.

Anadiliniz daim olsun.