Kamu Görevlileri Sendikaları ile Hükümet Arasındaki Toplu Sözleşme Görüşmelerine İlişkin Açıklama

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkında 6356 sayılı kanunda belirtilmiş işkollarına ilişkin sendika üyelerinin 2022-2023 dönemi mali ve sosyal haklarının belirlenmesi yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile sendikalar arasındaki Ağustos 2021’de başlayan görüşmeler halen devam etmektedir.

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisi bulunmaktadır. 30 Temmuz 2021 tarihli 31529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ’e göre 1.718.984 adet memur ve memur emeklisinin sendika üyeliği bulunmaktadır.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve hizmet sendikaları memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 6. kez masaya oturmaktalar.

Taraflar görüşmelerde çalışanların ücretlerinin en azından son yıllarda artan enflasyon karşısında erimemesini sağlamakla yükümlüdürler. Hükümetin enflasyon gibi temel makro ekonomik göstergeleri olduğundan az göstererek, zaten fakirleşen halkın haklarını sadece ilan ettikleri enflasyon rakamlarına endeksli tutmaya çabaladığı, bunun sonucunda da çalışanların alım gücünün her geçen gün çok daha gerilere gittiği herkesçe malumdur. Günümüzde ilan edilen enflasyon rakamları bir gösterge olmaktan çıkmıştır. Bu koşullar altında enflasyon oranı veya bunun biraz üzerinde verilecek zamlar dahi çalışan ve emeklilerin yakın dönem satın alma güçlerini kazanmalarına imkan vermeyecektir.

Türk-İş 2021/Temmuz ayı yoksulluk sınırını 9.457,36 TL olarak açıklamıştır. Kamu görevlilerinin çoğunluğunun ücretleri yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Kamu personeli bu muameleyi hak etmemektedir.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine ilişkin 399 sayılı Kanun Hükmünce Kararnamenin 26’ncı maddesinde 30.12.2020 tarihli ve 31320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değişiklik yapılarak, kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin toplu sözleşmede belirlenen tavanları geçmemek üzere 2021 yılı için sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1.Grup için en düşük temel ücret 4 bin 36 lira, en yüksek temel ücret 6 bin 985 lira,
2.Grup için en düşük temel ücret 3 bin 558 lira, en yüksek temel ücret 6 bin 112 lira,
3.Grup için en düşük temel ücret 3 bin 427 lira, en yüksek temel ücret 5 bin 404 lira,

Gelecek Partisi olarak, sosyal adaletin sağlanması, gelir dağılımında adaletsizliğin giderilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, istihdamda kalitenin yükseltilmesi ve çalışanların yüksek enflasyon altında ezilmemesi için kamu personelimizin haklı taleplerine destek veriyor ve diyoruz ki;

• Kamu kurum ve kuruluşlarında toplu sözleşme dönemi maaş-gelir kaybının tazmini için ücretlerine seyyanen 500 TL zam yapılmalıdır.

• Maaş ve ücretlerine 2022 yılı için en az TÜFE + %4 oranında, 2023 Yılı için ise en az TÜFE + %2 oranında artış sağlanmalıdır.

• Ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisi alınmamalıdır.

• Engellilerimizin sosyal hak ve yardımları ile KDV ve ÖTV muafiyeti uygulanan kalemlerinin kapsamı genişletilmelidir.

• Kamu personelinin sendikal haklarını kullanmalarını önlemeye yönelik üzeri örtülü uygulamalara son verilmeli, demokratik ve sosyal hakları insan onuruna yakışır düzeyde karşılanmalıdır.

Kamu personelimizin ve tüm kamuoyunun dikkatine saygıyla arz olunur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı

Hazine ve Maliye Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı