Mağduriyet Yaşayan Kültür Sanat Sektörünün Muhatabı Kim?

Covid-19 sürecinin başından beri dikkat kesildiğimiz kültür sanat dünyasının sorunlarına yönelik ´´çözümsüzlük sürecini´´ üzüntüyle takip ediyoruz. Pandemi nedeniyle ülkemizdeki diğer sektörlerde yaşanan mağduriyetler, ne yazık ki, sanat dünyamızı da ciddi şekilde etkilemeye ve günden güne daha zor şartlara sürüklemeye devam etmektedir.

Kültür sanat sektöründe yer alan binlerce sanatçımızın, sahne önünde ve arkasında ekmek parası kazanan sektör çalışanlarının sesi ne yazık ki hala duyulmadı. Yakından takip ettiğimiz, konunun birinci derece muhatabı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan, sektörün sorunlarının izah edildiği, yaşanan krizin çözümlerine yönelik taleplerin gündeme getirildiği görüşmeler de maalesef neticesiz kaldı. Basına yansıyan haberlerde salgının kültür sanat sektörüne etkilerine ‘hazırlıksız’ yakalandığını açıkça beyan eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, iki aylık bu zaman diliminde sanatçılarına, kültür sanat dünyasına asgari düzeyde sahip çıkacak bir öneriyi gündeme getirmeme gayretini de büyük endişeyle takip ediyoruz.

Pandemi nedeniyle bütün dünyada zor günler geçiren kültür sanat sektörü, devletin borç öteleme dışında bir yöntem sunmaması nedeniyle Türkiye´de çok daha zor günlerden geçiyor.

Yaşanan bu süreçte konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği dahi duymayan Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın şu soruları cevaplamasını bekliyoruz.

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl projelere ayırdığını belirttiği ve istatistikleriyle övündüğü toplam 5 milyarlık bütçesinin bir kısmını dahi, neden bu süreçte nakdi yardım olarak ayırmamıştır?

2. Turizmin sorunlarını iyileştirmeye yönelik açıklamalarda bulunan Bakanlık, kültür sanat dünyasını, dolayısıyla bu ülkenin sanatçılarını neden görmezden gelmektedir? Sanatçılar Bakanlık tarafından bu ülkenin üreten, ülkesine katkı sağlayan bireyleri olarak görülmemekte midir?

3. Bakanlık bu süreçte sektörden kaç sanatçı ya da salon sahibi ile görüşmüş ve mağduriyetini gidermek üzere acil destekte bulunmuştur? Bu desteğin detayları ve toplam tutarı ne kadardır?

4. Pandemi sürecinde aciliyeti olmayan projeleri durdurma, kaynakları sektörün mağduriyetlerini gidermek için kullanma yoluna gidilmiş midir?

5. Bakanlık bu süreçte kültür sanat sektörünün bağımsız öncü kurumları, STK’ları ile toplantılar düzenlemiş, pandeminin açtığı yaraları kendi namına ve Türkiye yararına raporlamış mıdır?

6. Türkiye’de şu an kültür sanat sektöründe istihdam edilen kaç çalışan vardır? Bakanlığın bu konuda bir veri tabanı bulunmakta mıdır? Ya da bu iki aylık süreçte bu veriler toplanmış mıdır?

Bugün bu sorulara kamuoyunun vicdanını rahatlatacak cevapları veremeyenlerin, bu badireyi sağ salim atlattığımız gün, sanatçılarımızın, sektör çalışanlarının yüzüne bakma, sanat adına bir söz söyleme hakkı olmayacaktır.

GELECEK PARTİSİ

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI